ASP.net ‘BulletedList Örnekleri’ Örnek ve Uygulamaları

BulletedList BulletStyle Özelliğini Değiştirme

Listeleme işlemlerinde kullanıdığımız BulletList elemanları “a,b,c,d” – “1,2,3,4,5” – “*-*-*-*-*” şeklinde madde işaretleri veya numaralar koyarak listeleyebilir bunu değiştirmek için BulletStyle özelliği kullanılır Şimdi bununla ilgili bir uygulama yapalım.

BulletedList Yazı Boyutunu Değiştirme

BulletedList kontrolü elemanları sıralı veya sırasız listeler halinde görüntülemek için kullanılır. Bu liste grubu içindeki elemanların font özelliğini değiştirmek için Font.Size özelliği kullanılır bu özelliğin kullanımı ile bir örnek yapalım kodlarımız aşağıda butonları basılınca list özelliği büyük veya en büyük boy olarak ayarlanıyor.