ASP.net ‘FileUpload Örnekleri’ Örnek ve Uygulamaları

Asp.Net FileUpload – Düğmeye Tıklamadan Sunucuya Dosya Yükleme

Asp.Net FileUpload kontrolü ile seçilen dosyayı butona tıklamadan dosya seçimi yapıldıktan sonra yükleme işlemini otomatik olarak nasıl yapacağız onu anlatacağım. İlk olarak form üzerine bir FileUpload nesnesi ekliyoruz FileUpload nesnesinin onchange olayına dosyayukle() metodunu ekliyoruz bu metot ile FileUpload nesnesinde bir değişiklik olunca dosyayukle() metodu çalışacak. Şimdi bu fonksiyonu yazmak için pre> etiketleri arasına ekliyoruz burada dosyayukle() fonksiyonu çalışınca FileUpload1 nesnesinden bir değer gelmişse form1 nesnesini gönderiyoruz (submit) evet son olarak bu gönderme işlemi yapılınca dosya yüklemesi için Page_Load olayına […]

Asp.Net Resim Boyutlandırma

Asp.net ile hazırladığınız sitelerde resim yükleme işlemi er yada geç lazım olacaktır, resim yükleme işlemini çok zorlanmadan FileUpload nesnesi ile yapabiliriz ama yüklenecek olan resmin boyutunu değiştirme ve yüklenen resim boyutlandırılırken en-boy oranını bozmadan nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. İlk olarak form üzerine bir FileUpload ve bir bir buton ekliyoruz. Asp.net ile yeniden boyutlandırılacak resmi seçtik ve “Yükle ve Boyutlandır” butonuna bastık şimdi neler olacak kısaca anlatayım dosyalar üzerinde işlem yapacağımız ve resim işleyeceğimiz için using System.Drawing; using System.Drawing.Drawing2D; using […]

Asp.net JQuery lightbox ile Resim Galerisi SlideShow Yapımı

Bu dersimizde lightbox kullanarak basit bir resim galerisi yapacağız, Oluşturacağımız galeri ile görüntülenen resimlerden birine tıkladığında lightbox devreye girecek ve resimler slideshow şeklinde değişecek. Uygulamanın çalışan halini konu sonundan indirebilirsiniz… İlk olarak yüklenen resimleri saklayabilmek için bir veritabanı oluşturuyoruz. Uygulamamızda resim yükleme ve resimleri görüntüleme işlemi için aşağıdaki form görüntüsünü oluşturuyoruz Resim yükleme ve yüklenen resimleri listeleme için gerekli olan kodlarımızın çalışabilmesi için using System.Data; using System.Data.OleDb; using System.IO; namespacelerini eklemeniz gerekiyor SlideShow başlaması için yüklenen resimlerden birine tıklanması gerekiyor.. […]

Asp.Net Gridview Dosya İndirme İşlemi

Asp.net ile dosyaları yükleme ve yüklenen dosyalarının isimlerini veri tabanına kaydetme işlemini Asp.Net Dosya Yükleme ve Dosya Adını ve Yolunu Veritabanı’na Kaydetme konusunda anlatmıştık; şimdi yüklenen dosyaları bir gridview içerisinde gösterip dosyalarını indirme işlemini yapalım. Bir önceki örnekte kullandığımız veritabanı ve dosyayapısını kullanarak o örnek üzerinden gideceğiz.. Bunun için sayfamıza bir gridview ekleyip dosyaları indirmek içinde bir link vereceğiz Dosyaları indirebilmek için gridview içerisine bir download alanı ekliyoruz. NavigateUrl=’‘ satırı ile kullanıcının dosyaları indirlebilmesi için linkleri oluşturuyoruz.

Asp.Net Dosya Yükleme ve Dosya Adını ve Yolunu Veritabanı’na Kaydetme

Asp.Net FileUpload Kullanımı konusunda dosya yükleme işleminden bahsetmiştik uygulamamızda dosyalar bizim belirlediğimiz bir klasöre kaydediliyordu , ama daha sonra hangi dosyalar yüklenmiş bunları kontrol etmek veya yüklenen dosyaları kullanmak istersek bu yöntem bize sıkıntı yaratabilir; onun için yüklenen dosyanın yolunu ve adını veritabanı’na kaydetmek en mantıklısı, şimdi bu uygulamayı yapalım 🙂 İlk olarak bize dosya isimlerini ve isterseniz de açıklamalarını kaydetmek için bir veritabanı oluşturalım Şimdi oluşturduğumuz veritabanı’nı projemize dahil edeceğiz bunun için App_Data klasörünü sisteme ekleyip oluşturduğumuz veritabanı’nı bu […]

Asp.Net FileUpload Dosya Uzantı Kontrolü

Asp.Net FileUpload nesnesi ile yüklenen dosyaların uzantılarını kontrol etmek isteyebilirsiniz sadece resim dosyaları, sadece txt dosyaları veya sizin seçtiğinin bir uzantı haricindeki dosyaların yüklenmesini engellemek için FileUpload nesnesi ile yüklenen dosyanın uzantısını kontrol etmek gerekir bunun için ilk olarak GetExtension fonksiyonu ile yüklenen dosyanını uzantısını alacağız “string dosyauzantisi = Path.GetExtension(FileUpload1.PostedFile.FileName);” daha sonra dosya uzantısını kontrol ederek yükleme yapılıp yapılamayacığına karar veriyoruz 🙂 kodlarımız aşağıda

Asp.net FileUpload Kontrolü Doğrulama

Asp.net FileUpload ile dosya yükleme işlemi yapılırken dosya seçimi yapılıp yapılmadığını kontrol etmek veya dosya seçimini zorunlu kılmak için asp.net doğrulama kontrolleri kullanılır. Uygulamamızda kullanıcının dosya seçimini kontrol etmek için RequiredFieldValidator kontrolü ekliyoruz sayfamıza ve ControlToValidate özelliğine FileUpload1 nesnesini ekliyoruz böylelikle kullanıcı dosya seçimi yapmadan yükle butonu çalışmayacaktır.

Asp.net FileUpload Kullanımı Yüklenen Dosyanın Adını Değiştirme

Asp.net FileUpload ile dosya yüklenen dosyaları aynı isimle sunucuya kaydeder, yüklenen dosyaların ismini değiştirmek için FileUpload nesnesinin SaveAs metodunda dosyanın yeni ismi ve uzantısı belirtilir. “FileUpload1.SaveAs(yukleme + “yeniisim” + extension);” dosya adı yeniisim olarak yüklenecek, aşağıdaki örnek kodları inceleyebilirsiniz

Asp.Net FileUpload Kullanımı (Asp.net Dosya Yükleme)

Şimdi asp.net ile bir dosya nasıl yüklenir onunla ilgili bir uygulama yapacağız Bu örnek için web form üzerine Bir Label, bir Button ve bir FileUpload denetimi koyun. Sonra C Dizininde yüklenecek dosyalar için bir klasör oluşturun ben “aspnetyukle” ismini verdim. Uygulamamızda ziyaretçi bir dosya seçer ve yükle düğmesine basarsa, Seçilen dosya aspnetyukle klasörüne ekleniyor Ve Etiket içerisinde dosya adı, boyutu ve türü veya bir hata oluşursa görüntüleniyor.