ASP.net ‘RegularExpressionValidator Örnekleri’ Örnek ve Uygulamaları

Asp.net Şifre Güvenliği ve Şifrenin Belli Şartlara Uygunluğu

ASP.Net Validator uygulamalarında girilen şifrenin belirlediğiniz kurallar dahilinde girilmesini sağlayabilirsiniz. Örnek Olarak…: Şifreniz en az 8 karakter 1 numara ve 1 harf içermeli Şifreniz en az 8 karakter 1 harf, 1 numara ve 1 özel karakter içermeli Şifreniz en az 8 karakter 1 Büyükharf, 1 Küçükharf ve 1 Numara içermeli Şifreniz en az 8 karakter 1 Büyükharf, 1 Küçükharf, 1 Numara ve 1 Özel karakter içermeli Şifreniz en az 8 en fazla 10 karakter olmalı 1 Büyükharf, 1 Küçükharf, 1 […]

Asp.Net Validation Hata Mesajlarını TextBox İçinde Gösterme

RequiredFieldValidator, RegularExpressionValidator, CompareValidator, RangeValidator ve CustomValidator ile yaptımız doğrulama ve kontrol işlemlerini hata mesajlarını ayrı bir label’de veya ValidationSummary içinde gösteriyorduk ama hata mesajlarını textbox içinde göstermek isterseniz aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli… Uygulamamız için iki script dosyasına ihtiyacımız var bunlar.: jquery-1.10.1.min.js ve Float.js dosyalarını indirip projemizin içinde Script isimli bir klasör oluşturup içine kopyalıyoruz

Posta Kodu Doğrulama

RegularExpressionValidator kullanarak kullanıcının girmiş olduğu posta adresini istediğimiz ile ait olup olmadığı kontrol ettirebiliriz örnek olarak amasya 05100 ilçeleri ve ya köyleride 05120 05900 şeklinde gidiyor yani 05 ile başlaması lazım onun için doğrulama kontrolümüze yazacağımız kural “^05\d{3}” şeklinde olacak

Sigorta No Doğrulama

RegularExpressionValidator ile girilen sigorta no sunun 111-11-1111  formatında olup olmadığını kontrol eden program..  giriş formatını “\d{3}-\d{2}-\d{4}” bölümü ile belirliyoruz