ASP.net ‘String Fonksiyonlar’ Örnek ve Uygulamaları

Asp.Net Gridview Karakter Sınırlama

Asp.net ile bilgileri gridview’de listelerken herhangi bir alanda girilen bir bilgi çok uzunsa örnek olarak mesaj defterinde yazılan mesajlar uzunsa gridview’de görüntü bozukluğu olabilir. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi Bu görüntüyü düzeltmek için SQL’den çekerken, Çektikten sonra datasette veya GridView’a Databind ederken sorunu çözebilirsiniz. biz gridview’e bilgileri doldururken yapacağız. karaktersinirla fonksiyonunda gridview içindeki hücrelerin uzunluğu 25 karakterden büyükse Substring fonksiyonu ile temizleme fonksiyonu yapılıyor ve ToolTip özelliğine de listenecek bilgi atanarak ilgili hücrelerin üzerine fare ile gelince açıklama çıkması sağlanıyor..

Asp.net ToString(“C”) ile Farklı Para Birimlerini Yazdırma

Asp.net ile para birimi yazdırmak için ToString(“C”) metodunu kullanıyoruz ve doğal olarak para birimini TL olarak gösteriyor $ veya € şeklinde nasıl görüntüleyeceğiz peki bunun için CultureInfo sınıfını kullanarak hangi ülkeye göre para birimi göstermek istiyorsak ayarlamayı yapacağız. Peki nasıl hemen örnek üzerinde açıklayalım. Sayfamıza birer tane Textbox,radiobuttonlist ve label ekliyoruz RadioButtonList seçilecek olan değere göre para birimini yazdırmak için Yalnız kodlarımızın başına using System.Globalization; ekliyoruz..

Asp.Net Substring(), Insert(), Replace(), Remove() Fonksiyonları Kullanım Örneği

Asp.net Substring(), Insert(), Replace(), Remove() fonksiyonları ile string ifadelerin bir bölümünü alma, araya string metin ekleme, değiştirme ve silme işlemleri ile ilgili örnek uygulama

Asp.Net Metin İçindeki Bir Karakterin İndeksini Bulmak – indexOf, lastIndexOf

Asp.net ile bir metin içerisinde geçen bir harfin veya bir ifadenin kaçıncı karakterde olduğunu bulmak için kullanılırlar, indexOf ilk, lastIndexOf ise son indeks numarasını verir. Bir stringi oluşturan her karakterin bir indeks numarası vardır. Stringin birinci karakteri 0 indeksinde bulunur.

Asp.net Yazının İçinden Belli Bir Bölümü Alma SubString

Asp.net ile bir string ifade içerisinden belli bir bölümü alabilmek için SubString fonksiyonu kullanılır kullanım şekli Substring(0, 7) şeklinde olup ilk olarak başlangıç daha sonrada alınacak karakter sayısı girilmektedir. Substring fonksiyonu Örneği..:

Asp.net Yazıyı Büyük Harfe veya Küçük Harfe Çevirme – ToLower – ToUpper

Asp.net ile Textbox’a girilen veya bir değişken içerisinde saklanan bir yazınım tümünü büyük harf veya küçük harfe çevirme örneği yapacağız büyük harfe çevirmek için ToUpper, Küçük Harfe Çevirmek İçin ToLower fonksiyonu kullanılır. ToUpper ve ToLower fonksiyonları için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

Asp.net String İfade Uzunluğunu Bulma Length Fonksiyonu

Asp.net ile bir string ifadenin karakter olarak uzunluğunu bulmak için Length fonksiyonu kullanılır örnek olarak şeklindedir. uzunluk değişkeninin değeri 19 olacaktır aşağıda Length fonksiyonun kullanım örneğini inceleyebilirsiniz.

Asp.net String İçinden Bir Bölümü Silme Remove Fonksiyonu

Asp.net Sting ifade içerisinden istediğiniz bir bölümü silebilirsiniz, string içerisinden bir parçayı silmek için remove fonksiyonu kullanılır. fonksiyonun kullanımı ” string parcaal = ifade.Remove(10, 5);” şeklindedir silinecek ifade için başlangıç karakteri ve silinecek karakter sayısı verilir.

Asp.net İki Sting karşılaştırma Compare Fonksiyonu

Asp.nette iki string ifadeyi karşılaştırmak için compare fonksiyonu kullanılır, compare fonksiyonu ile stirng ifadeleri karşılaştırırken küçük/büyük harf duyarlılık durumuna göre de ayarlama yapılabilir Küçük büyük harf duyarlıklık durumun da “string.Compare(ifade1,ifade2, false);” eğer küçük büyük harf fark etmez diyorsanız “string.Compare(ifade1,ifade2, true);” şeklinde kullnıyoruz.