Posts Tagged ‘asp.net listbox kullanımı’

Asp.Net ListBox Tekrarlı-Aynı Eleman Eklemeyi Engelleme

Bir başka ListBox kullanım örneği ile tekrardan merhaba 😀 şimdiki örneğimizde kullanıcının ListBox’a her elemandan sadece bir kez giriş yapmasını nasıl sağlarız yani listede tekrarlı eleman olmasını nasıl engelleriz onu anlatmaya çalışacağım. Bu işlem için iki yöntem göstereceğim bir tanesi Contains metodu ile diğeri de Contains metodu kullanmadan ilk olarak aşağıdaki form tasarımını oluşturalım Şimdi Sıra geldi kodlara İlk olarak Contains metodu ile Buton içine yazacağımız kodlar. Yapılan işlem TextBox’a girilen bilgi bir liste elemanına çevriliyor daha sonra ListBox1.Items.Contains metodu […]

Asp.Net Listbox Çoklu Seçim (SelectionMode Multiple)

Asp.Net Listbox kullanım örneklerimize uzun bir aradan sonra devam ediyoruz, şimdiki uygulamamızda kullanıcının listbox içinden nasıl çoklu seçim yapabileceğini ve bu seçilen bilgilerin nasıl okunacağını açıklamaya çalışacağım. İlk olarak aşağıdaki gibi bir form görüntüsü oluşturalım form üzerine eklediğimiz listbox’da kullanıcının birden fazla seçeneği seçebilmesi için SelectionMode özeliğini Multiple yapıyoruz Şimdi sıra geldi seçilen bilgilerin okunmasına bunun için buton içersine aşağıdaki kodları yazıyoruz, burada bir for döngüsü içinde ListBox1.Items[i].Selected ile elemanların seçili olup olmadığını kontrol ediyoruz eğer seçili ise ListBox1.Items[i].Text komutu […]

Asp.Net Listbox Elemanı Text ve Value İle Ekleme

Asp.net ile listboxa eleman eklerken kullandığımız metod Items.Add , bu metodla eklenen bilgilerde text ve value değerleri aynı oluyor eğer ekleyeceğiniz değerde text ve value değerleri ayrı olacaksa yani Text değeri Amasya value değeri 05 olacak böyle bir durumda yapmanız gereken eklenecek bilgileri bir liste elemanı ile tanımlayıp eklemek yani

Asp.Net Listbox Text Değerine Göre Eleman Silme

Bir önceki yazımızda listbox içindeki değerin value’ye göre nasıl silineceğinden bahsetmiştik, şimdi ise silme işlemini Text değerine göre nasıl yapılır ona bakalım. Items.FindByText(TextBox1.Text) ile girilen bilgi aranıyor eğer bulunursa .Items.Remove ile siliniyor.

Asp.Net Listbox Value Değerine Göre Eleman Silme

Asp.net ile listboxlara eklenen elemanlalrın iki bilgisi bulunur bunlardan biri text, diğeri de value ; Text değeri elemanın ekranda görüntülenen yazısını, value değeri ise seçilen yazının program tarafında alacağı değeri belirtir. yani < asp:ListItem Value="Html">1 şeklinde bir yazımda ekranda “1” gözükecek ama siz bunu seçtiğiniz zaman bilgi olarak “Html” değeri aktarılacaktır. Bu açıklamadan sonra uygulamamıza geçelim. Kullanıcının girdiği value değerine ait bilgiyi listbox’tan silen uygulama yapacağız. Bunun için girilen bilgi Items.FindByValue ile listbox içerisinde aranacak eğer bulunursa Items.Remove ile silinecek.

Asp.net Listbox Seçili Elemanları Silme

Asp.net ile listbox içindeki seçili olan elemanları silmek için neler yapmamız gerekli ona bakalım. Eğer listbox içerisinde birden fazla elemanı aynı anda seçip silmek istiyorsanız ilk olarak listboxın SelectionMode=”Multiple” özelliğini ayarlamanız gerekli bu özellik ile birden fazla elemanı Ctrl tuşu yardımı ile seçili hale getirebilirsiniz.. Elemanları seçtikten sonra bir döngü yardımı ile listbox içerisindeki elemanları teker teker seçili olup olmadığını kontrol ederek eğer seçili ise Items.Remove ile silme işlemini gerçekleştiriyoruz.

Asp.net Listbox Eleman Sayısı (Items.Count)

Asp.net ile listbox içindeki toplam eleman sayısını öğrenmek için Items.Count fonksiyonu kullanılır geriye sayısal bir değer döndürür. Komutun kullanım şekli “int elemansayisi = ListBox1.Items.Count;” gibidir uygulamamızda butona basılınca ekranda listbox içindeki eleman sayısı görüntüleniyor.

Asp.net Listbox Temizleme (Items.Clear())

Listbox kullanım örneklerine devam ediyoruz, bu uygulamamızda listbox kontrolü içerisinde yer alan elemanların silme veya temizleme işlemi ile ilgili bir örnek yapacağız kullanacağımız komut kodlarımızın tümü

Asp.net ListBox Görüntülenen Satır Sayısını Değiştirme ve Öğrenme

Sayfanızda görüntülenmek üzere elemanları listbox’a eklediniz sayfanızı çalıştırdınız, sayfa ilk ekrana geldiğinde listbox içerisindeki tüm elemanlar değil sadece bazıları görünüyor , ekranda görüntülenen elemanların sayısını değiştirmek veya öğrenmek için Listbox kontrolünün Rows parametresi kullanılır. Html Kodlarımız Şimdi eklediğimiz butonlara basdığımız zaman satır sayısını ayarlama ve öğrenme işlemleri için gerekli olan kodlarımız yazalım.

Asp.net ListBox Kontrolüne SqlServer’dan Eleman Ekleme

Listbox kontrolü elamanları bir liste içerisinde kullanıcının seçim yapabileceği bir biçimde sayfada göstermek için kullanılır. ListBox kontrolünde gösterilecek elemanlar kaynak kodlara eklenebileceği gibi bir veri kaynağından da alınabilir. Uygulamamızda sqlserver’dan listbox’a eleman nasıl eklenir bakalım. Daha önceden Asp.net DropDownList Kontrolüne SqlServer’dan Eleman Ekleme konsunda yaptığımız işlemler aynı olduğuı için tekrar yazmıyorum değişecek olan şey c# kodlarımızdaki dropdownlist yerine listbox yazılması 🙂 veritabanı bağlantısı ve webconfig ayarlarını diğer konudan okuyup aşağıdaki kodları sayfanızda uygulayabilirsiniz