Posts Tagged ‘asp.net listbox örnekleri’

Asp.Net ListBox Tekrarlı-Aynı Eleman Eklemeyi Engelleme

Bir başka ListBox kullanım örneği ile tekrardan merhaba 😀 şimdiki örneğimizde kullanıcının ListBox’a her elemandan sadece bir kez giriş yapmasını nasıl sağlarız yani listede tekrarlı eleman olmasını nasıl engelleriz onu anlatmaya çalışacağım. Bu işlem için iki yöntem göstereceğim bir tanesi Contains metodu ile diğeri de Contains metodu kullanmadan ilk olarak aşağıdaki form tasarımını oluşturalım Şimdi Sıra geldi kodlara İlk olarak Contains metodu ile Buton içine yazacağımız kodlar. Yapılan işlem TextBox’a girilen bilgi bir liste elemanına çevriliyor daha sonra ListBox1.Items.Contains metodu […]

Asp.Net Listbox Value Değerine Göre Eleman Silme

Asp.net ile listboxlara eklenen elemanlalrın iki bilgisi bulunur bunlardan biri text, diğeri de value ; Text değeri elemanın ekranda görüntülenen yazısını, value değeri ise seçilen yazının program tarafında alacağı değeri belirtir. yani < asp:ListItem Value="Html">1 şeklinde bir yazımda ekranda “1” gözükecek ama siz bunu seçtiğiniz zaman bilgi olarak “Html” değeri aktarılacaktır. Bu açıklamadan sonra uygulamamıza geçelim. Kullanıcının girdiği value değerine ait bilgiyi listbox’tan silen uygulama yapacağız. Bunun için girilen bilgi Items.FindByValue ile listbox içerisinde aranacak eğer bulunursa Items.Remove ile silinecek.

Asp.net Listbox Temizleme (Items.Clear())

Listbox kullanım örneklerine devam ediyoruz, bu uygulamamızda listbox kontrolü içerisinde yer alan elemanların silme veya temizleme işlemi ile ilgili bir örnek yapacağız kullanacağımız komut kodlarımızın tümü