Posts Tagged ‘CompareValidator’

Asp.net CompareValidator Kullanımı ve Örnekleri

Asp.net ile kullanabileceğimiz bir diğer doğrulama kontrolü CompareValidator’dür. CompareValidator bir kontrole girilen bilginin istediğiniz şarta uyup uymadığı veya belirttiğiniz format da olup olmadağını karşılaştırarak kontrol eder, kontrol tek bir nesne üzerinde olabileceği gibi birden fazla nesneyide kontrol edebilirsiniz.Örneğin Kayıt formlarında Şifre tekrarı, mail tekrarı.. gibi Kontrol işlemi için CompareValidator kontrolünün Operator ve Type özellikleri sayesinde karşılaştırılacak olan bilginin tipini ve karşılaştırma şeklini ayarlayabilirsiniz.. Type özelliği ile veri türünü seçip Currency Date Double Integer String Operator özelliği ile karşılaştırma seçeneklerini Equal […]

Asp.Net Validation Hata Mesajlarını TextBox İçinde Gösterme

RequiredFieldValidator, RegularExpressionValidator, CompareValidator, RangeValidator ve CustomValidator ile yaptımız doğrulama ve kontrol işlemlerini hata mesajlarını ayrı bir label’de veya ValidationSummary içinde gösteriyorduk ama hata mesajlarını textbox içinde göstermek isterseniz aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli… Uygulamamız için iki script dosyasına ihtiyacımız var bunlar.: jquery-1.10.1.min.js ve Float.js dosyalarını indirip projemizin içinde Script isimli bir klasör oluşturup içine kopyalıyoruz