Posts Tagged ‘MasterPage’

Asp.Net MasterPage içerisindeki metoda (fonksiyona) erişim

MasterPage içinde tanımladığınız bir fonksiyon veya metoda diğer sayfalardan erişim işlemi nasıl gerçekleştirilir onu anlatmaya çalışacağım . Lafı çok uzatmadan hemen MasterPage içine erişim nasıl yapılır hemen bir örnek üzerinde açıklayalım. İlk olarak bir MasterMage oluşturuyoruz ve kod dosyamıza bir fonksiyon oluşturuyoruz. bu fonksiyona siz istediğiniz işlemi yaptırabilirsiniz.. şimdi sıra geldi diğer sayfalardan bu fonksiyona erişime ilk olarak hangi sayfadan erişim yapılacaksa örneğin deneme.aspx bu sayfaya MastePage dosyamızın yolunu ekliyoruz daha sonra deneme.aspx.cs dosyamızda fonksiyonu çağırabiliriz artık.