Posts Tagged ‘RangeValidator’

Asp.Net Validation Hata Mesajlarını TextBox İçinde Gösterme

RequiredFieldValidator, RegularExpressionValidator, CompareValidator, RangeValidator ve CustomValidator ile yaptımız doğrulama ve kontrol işlemlerini hata mesajlarını ayrı bir label’de veya ValidationSummary içinde gösteriyorduk ama hata mesajlarını textbox içinde göstermek isterseniz aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli… Uygulamamız için iki script dosyasına ihtiyacımız var bunlar.: jquery-1.10.1.min.js ve Float.js dosyalarını indirip projemizin içinde Script isimli bir klasör oluşturup içine kopyalıyoruz