Posts Tagged ‘sayı’

Asp.net CompareValidator Kullanımı ve Örnekleri

Asp.net ile kullanabileceğimiz bir diğer doğrulama kontrolü CompareValidator’dür. CompareValidator bir kontrole girilen bilginin istediğiniz şarta uyup uymadığı veya belirttiğiniz format da olup olmadağını karşılaştırarak kontrol eder, kontrol tek bir nesne üzerinde olabileceği gibi birden fazla nesneyide kontrol edebilirsiniz.Örneğin Kayıt formlarında Şifre tekrarı, mail tekrarı.. gibi Kontrol işlemi için CompareValidator kontrolünün Operator ve Type özellikleri sayesinde karşılaştırılacak olan bilginin tipini ve karşılaştırma şeklini ayarlayabilirsiniz.. Type özelliği ile veri türünü seçip Currency Date Double Integer String Operator özelliği ile karşılaştırma seçeneklerini Equal […]