Posts Tagged ‘System.Drawing.Color’

Asp.Net Canlendar (Takvim) Kontrolünde Günleri Farklı Renklerde Gösterme

Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba şimdiki örneğimiz calendar kontrolünde belirli günlerin zemin renklerini farklı görüntüleme işlemi ile alakalı bizden istenen örneğinde olduğu gibi istenen günlerin zemin renklerini farklı göstermek bunun için ilk olarak form üzerine bir calendar nesnesi ekleyip OnDayRender olayına bir fonksiyon atayarak istediğimiz günlerin zemin renklerini değiştirmek için gerekli kodları yazıyoruz. Renk değiştirme işlemi için e.Cell.BackColor komutunu kullanıyoruz. CalendarDay d = e.Day; ile gün değerini alıp belirlediğimiz güne uyup uymadığını kontrol ediyoruz eğer uyuyorsa rengi değiştiriyoruz.