Posts Tagged ‘view kontrolü’

MultiView ve View Kullanımı

MultiView kontrolü ile birbiri ile bağlantısı olan birden fazla sayfada yapacağınız işlemleri tek bir web form üzerinden yapabilirsiniz, MultiView kontrolü tek başına kullanılan bir kontrol değildir, her gittiğim yere View kontrolünü de götürürüm o olmadan çalışmam der, bunun içindir ki multiview ekledikten sonra,ayrı ayrı gösterilecek olan içerikleri barındıracak bir view kontrolü de eklemek gerekir, view içerisine label,buton,table,img, vs.. istediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz hepsini içinde barındırabilir, ama bunları barındırmak yetmez birde istenildiği zaman göstermek gerekir, görüntüleme işlemi için MultiView kontrolünün ActiveViewIndex özelliği […]