ASP.net ‘Validation (Doğrulama) Kontrolleri’ Örnek ve Uygulamaları

Asp.net Güvenlik Kodu (Captcha) Oluşturma ve Doğrulama (Validation)

Asp.Net örneklerimize uzun bir aradan sonra güvenlik resmi veya güvenlik kodu (Captcha) oluşturma ve bu kodun doğrulama kontrolleri (Validation) test edilmesini inceleyeceğiz. Güvenlik kodu nedir kullanmasak olur mu? yada neden güvenlik kodu kullanıyoruz diyorsanız, bir iletişim sayfası,üye sayfası veya kullanıcıların dışarıdan bilgi girişi yapıp işlem gerçekleştirdiği bir sayfanız var ise belli bir zaman sonra veri tabanınız veya siteniz ne idüğü belirsiz (ne olduğu,kim olduğu,nerden geldiği belli olmayan) mesajlar,üyeler,işlemler yüzünden şişebilir bunu engellemek için formları bir botun doldurmadığından emin olmak için […]

WebForms UnobtrusiveValidationMode, ‘jquery’ için bir ScriptResourceMapping gerektiriyor Hatası Çözümü

WebForms UnobtrusiveValidationMode ‘jquery’ için bir ScriptResourceMapping gerektiriyor Hatası genelde Texbox’ larda Validation işlemleri yaparken karşılaşabileceğiniz bir hata Asp.Net Validation Hata Mesajlarını TextBox İçinde Gösterme konusunda @Ramazan böyle bir hata aldığını ve nasıl bir çözüm yolu izlememiz gerektiğini sormuş WebForms UnobtrusiveValidationMode hatasının çözebilmek için iki yol var birinci ve kısa olanı Web.config dosyasında aşağıdaki düzenlemeyi yapmak Diğer bir yöntemde kullandığımız jquery dosyasını Script,js yada hangi klasörde ise Global.asax dosyasında jquery yolunu göstermek bunun için global.asax.cs dosyasına eğer yoksa bu dosyayı oluşturup […]

Asp.net CompareValidator Kullanımı ve Örnekleri

Asp.net ile kullanabileceğimiz bir diğer doğrulama kontrolü CompareValidator’dür. CompareValidator bir kontrole girilen bilginin istediğiniz şarta uyup uymadığı veya belirttiğiniz format da olup olmadağını karşılaştırarak kontrol eder, kontrol tek bir nesne üzerinde olabileceği gibi birden fazla nesneyide kontrol edebilirsiniz.Örneğin Kayıt formlarında Şifre tekrarı, mail tekrarı.. gibi Kontrol işlemi için CompareValidator kontrolünün Operator ve Type özellikleri sayesinde karşılaştırılacak olan bilginin tipini ve karşılaştırma şeklini ayarlayabilirsiniz.. Type özelliği ile veri türünü seçip Currency Date Double Integer String Operator özelliği ile karşılaştırma seçeneklerini Equal […]

Asp.net Şifre Güvenliği ve Şifrenin Belli Şartlara Uygunluğu

ASP.Net Validator uygulamalarında girilen şifrenin belirlediğiniz kurallar dahilinde girilmesini sağlayabilirsiniz. Örnek Olarak…: Şifreniz en az 8 karakter 1 numara ve 1 harf içermeli Şifreniz en az 8 karakter 1 harf, 1 numara ve 1 özel karakter içermeli Şifreniz en az 8 karakter 1 Büyükharf, 1 Küçükharf ve 1 Numara içermeli Şifreniz en az 8 karakter 1 Büyükharf, 1 Küçükharf, 1 Numara ve 1 Özel karakter içermeli Şifreniz en az 8 en fazla 10 karakter olmalı 1 Büyükharf, 1 Küçükharf, 1 […]

Asp.Net Validation Hata Mesajlarını TextBox İçinde Gösterme

RequiredFieldValidator, RegularExpressionValidator, CompareValidator, RangeValidator ve CustomValidator ile yaptımız doğrulama ve kontrol işlemlerini hata mesajlarını ayrı bir label’de veya ValidationSummary içinde gösteriyorduk ama hata mesajlarını textbox içinde göstermek isterseniz aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli… Uygulamamız için iki script dosyasına ihtiyacımız var bunlar.: jquery-1.10.1.min.js ve Float.js dosyalarını indirip projemizin içinde Script isimli bir klasör oluşturup içine kopyalıyoruz

Posta Kodu Doğrulama

RegularExpressionValidator kullanarak kullanıcının girmiş olduğu posta adresini istediğimiz ile ait olup olmadığı kontrol ettirebiliriz örnek olarak amasya 05100 ilçeleri ve ya köyleride 05120 05900 şeklinde gidiyor yani 05 ile başlaması lazım onun için doğrulama kontrolümüze yazacağımız kural “^05\d{3}” şeklinde olacak

Sigorta No Doğrulama

RegularExpressionValidator ile girilen sigorta no sunun 111-11-1111  formatında olup olmadığını kontrol eden program..  giriş formatını “\d{3}-\d{2}-\d{4}” bölümü ile belirliyoruz