Asp.Net Gridview Dosya İndirme İşlemi

Asp.net ile dosyaları yükleme ve yüklenen dosyalarının isimlerini veri tabanına kaydetme işlemini Asp.Net Dosya Yükleme ve Dosya Adını ve Yolunu Veritabanı’na Kaydetme konusunda anlatmıştık; şimdi yüklenen dosyaları bir gridview içerisinde gösterip dosyalarını indirme işlemini yapalım. Bir önceki örnekte kullandığımız veritabanı ve dosyayapısını kullanarak o örnek üzerinden gideceğiz..
Bunun için sayfamıza bir gridview ekleyip dosyaları indirmek içinde bir link vereceğiz
gridviewdosyaindirme

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>www.aspnetornekleri.com</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" 
      DataKeyNames="id" DataSourceID="AccessDataSource1" OnRowCommand="GridView1_RowCommand">
      
      <Columns>
      <asp:TemplateField HeaderText="Dosya İndir">
  <ItemTemplate>
     <asp:HyperLink runat="server" ID="downloaddosya" NavigateUrl='<%# Eval("dosyaadi","~/yuklenendosyalar/{0}") %>'>Download</asp:HyperLink>
  </ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
        <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="id" InsertVisible="False" 
          ReadOnly="True" SortExpression="id" />
        <asp:BoundField DataField="dosyaadi" HeaderText="dosyaadi" 
          SortExpression="dosyaadi" />
        <asp:BoundField DataField="aciklama" HeaderText="aciklama" 
          SortExpression="aciklama" />
             </Columns>
          </asp:GridView>
    <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" runat="server" 
      DataFile="~/App_Data/dosyalar.accdb" SelectCommand="SELECT * FROM [dosya]">
    </asp:AccessDataSource>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Dosyaları indirebilmek için gridview içerisine bir download alanı ekliyoruz. NavigateUrl=’<%# Eval("dosyaadi","~/yuklenendosyalar/{0}") %>‘ satırı ile kullanıcının dosyaları indirlebilmesi için linkleri oluşturuyoruz.
gridviewdosyaindirme1