Asp.Net Validation Hata Mesajlarını TextBox İçinde Gösterme

RequiredFieldValidator, RegularExpressionValidator, CompareValidator, RangeValidator ve CustomValidator ile yaptımız doğrulama ve kontrol işlemlerini hata mesajlarını ayrı bir label’de veya ValidationSummary içinde gösteriyorduk ama hata mesajlarını textbox içinde göstermek isterseniz aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli…
textboxicindeuyari
Uygulamamız için iki script dosyasına ihtiyacımız var bunlar.:
jquery-1.10.1.min.js ve
Float.js dosyalarını indirip projemizin içinde Script isimli bir klasör oluşturup içine kopyalıyoruz

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>http://www.aspnetornekleri.com/</title>
  <script src="Script/jquery-1.10.1.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="Script/Float.js" type="text/javascript"></script>
  <script type = "text/javascript">
    $(function () {
      $(".Validators").Float();
    });
  </script>
</head>
<body style = "font-family:Arial;font-size:10pt">
  <form id="form1" runat="server">
  Adınız: (*Gerekli)<br />
  <asp:TextBox ID="txtad" runat="server" ></asp:TextBox>
  <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" CssClass="Validators"
  Display="Dynamic" ControlToValidate="txtad" runat="server"
  ErrorMessage="İsminiz gerekli." style="color:Red;display:none;"></asp:RequiredFieldValidator>
  <hr />
  Email: (*Gerekli)<br />
  <asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server"></asp:TextBox>
  <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" CssClass="Validators"
  Display="Dynamic" ControlToValidate="txtEmail" runat="server"
  ErrorMessage="Mail adresinizi girin" style="color:Red;display:none;"></asp:RequiredFieldValidator>
  <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator6" runat="server" style="color:Red;display:none;"
    ErrorMessage="Geçersiz mail adresi"
    ControlToValidate="txtEmail" CssClass="Validators" Display="dynamic"
    ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*">
  </asp:RegularExpressionValidator>
  <hr />
  Yaş: (Gerekli ve Yaş Bilgisi 18-45 arasında olmalı)<br />
  <asp:TextBox ID="txtyas" runat="server"></asp:TextBox>
  <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator3" CssClass="Validators"
    Display="Dynamic" ControlToValidate="txtyas" runat="server"
    ErrorMessage="Yaşınızı girin." style="color:Red;display:none;"></asp:RequiredFieldValidator>
  <asp:RangeValidator ID="RangeValidator1" CssClass="Validators" Display="Dynamic"
    MinimumValue="18" MaximumValue="45" Type="Integer" ControlToValidate="txtyas"
    runat="server" ErrorMessage="Yaşınız 18-45 aralığında olmalı..." style="color:Red;display:none;"></asp:RangeValidator>
  <br />
  <br />
  <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Kaydet" />
  </form>
</body>
</html>
 • Ramazan

  bu hatanın çözümü nedir acaba ?

  • BilisimOgretmeni

   web.config dosyasının içine

   eklemeyi veya global.asax.cs dosyasına eğer yoksa bu dosyayı oluşturup Application_Start metodunu aşağıdaki şekilde düzeltmeyi deneyin

   protected void Application_Start(object sender, EventArgs e)
   {
   ScriptManager.ScriptResourceMapping.AddDefinition(“jquery”, new ScriptResourceDefinition
   {
   Path = “~/Script/jquery-1.10.1.min.js”,
   DebugPath = “~/Script/jquery-1.10.1.min.js”,
   CdnPath = “~/Script/jquery-1.10.1.min.js”,
   CdnDebugPath = “~/Script/jquery-1.10.1.min.js”
   });
   }

 • Mesut

  jquery-1.10.1.min.js nin yukarısındaki sürümde çalışmıyor galiba..daha yüksek sürüm kullanıyorum çalışmadı..

  • BilisimOgretmeni

   hangi versiyonu denediniz 2.0.2 ile denedim sorunsuz çalışıyor…

   • Mesut

    Evet çalıştı detaylı denememişim “style=”color:Red;display:none;” CssClass=”Validators” Display=”Dynamic” ” bu üçünün de validation kontrolüne tabnımlanması gerekiyormuş ben sadece class ı tanımladığım için çalışmamış..

    • BilisimOgretmeni

     🙂 kolay gelsin iyi çalışmalar…