Asp.Net CkEditor Resim Yükleme

Bir önceki yazımızda Asp.net ile Ckeditor nasıl kurulur, ckeditor nasıl kullanılır bahsetmiştik her şey güzel içeriklerimizi ekledik ama ckeditor ile resim ekleme işlemini yapabilmek için Ckfinder eklentisinin yüklü olması lazım iyi o zaman ckfinder yükleyelim derseniz ücretli bir eklenti peki ne yapacağız o zaman ücretsiz bir şekilde bu işi çözüme kavuşturmamız lazım hemen başlayalım çalışmalara ilk olarak projemize ckeditor ekliyoruz daha sonra dosya yukleme işlemini gerçekleştirecek olan ashx dosyası oluşturuyoruz kodlarımız

<%@ WebHandler Language="C#" Class="Upload" %>
using System;
using System.Web;
public class Upload : IHttpHandler {
public void ProcessRequest (HttpContext context) {
HttpPostedFile uploads = context.Request.Files["upload"];
string CKEditorFuncNum = context.Request["CKEditorFuncNum"];
string file = System.IO.Path.GetFileName(uploads.FileName);
uploads.SaveAs(context.Server.MapPath(".") + "\\upload\\" + file);//resimleri upload klasörüne yüklüyoruz..
string url = "upload/" + file; // resimlerin yüklendiği klasör ve yolu alıyoruz..
context.Response.Write("<script>window.parent.CKEDITOR.tools.callFunction(" + CKEditorFuncNum + ", \"" + url + "\");</script>");
context.Response.End();
}
public bool IsReusable {
get {
return false;
}
}
}

daha sonra projemize resimlerin yükleneceği upload klasörünü ekliyoruz ve CKEditor nesnemizin FilebrowserUploadUrl özelliğini Upload.ashx olarak ayarlıyoruz işte bu kadar.. artık ckeditor ile yazılarımıza resim ekleyebiliriz..
Konu sonundan çalışan uygulamayı indirebilirsiniz..
ckeditorresim

Ckeditor Resim Ekleme İndir