Category: ListBox Örnekleri

Asp.Net ListBox kontrolü kullanımı, Asp.Net ListBox örnekleri, Asp.Net ListBox hakkında uygulamalar ve özellikleri

2

Asp.Net Listbox Çoklu Seçim (SelectionMode Multiple)

Asp.Net Listbox kullanım örneklerimize uzun bir aradan sonra devam ediyoruz, şimdiki uygulamamızda kullanıcının listbox içinden nasıl çoklu seçim yapabileceğini ve bu seçilen bilgilerin nasıl okunacağını açıklamaya çalışacağım. İlk olarak aşağıdaki gibi bir form görüntüsü...

0

Asp.Net Listbox Elemanı Text ve Value İle Ekleme

Asp.net ile listboxa eleman eklerken kullandığımız metod Items.Add , bu metodla eklenen bilgilerde text ve value değerleri aynı oluyor eğer ekleyeceğiniz değerde text ve value değerleri ayrı olacaksa yani Text değeri Amasya value değeri...

0

Asp.Net Listbox Text Değerine Göre Eleman Silme

Bir önceki yazımızda listbox içindeki değerin value’ye göre nasıl silineceğinden bahsetmiştik, şimdi ise silme işlemini Text değerine göre nasıl yapılır ona bakalım. Items.FindByText(TextBox1.Text) ile girilen bilgi aranıyor eğer bulunursa .Items.Remove ile siliniyor.

0

Asp.Net Listbox Value Değerine Göre Eleman Silme

Asp.net ile listboxlara eklenen elemanlalrın iki bilgisi bulunur bunlardan biri text, diğeri de value ; Text değeri elemanın ekranda görüntülenen yazısını, value değeri ise seçilen yazının program tarafında alacağı değeri belirtir. yani < asp:ListItem...

0

Asp.net Listbox Seçili Elemanları Silme

Asp.net ile listbox içindeki seçili olan elemanları silmek için neler yapmamız gerekli ona bakalım. Eğer listbox içerisinde birden fazla elemanı aynı anda seçip silmek istiyorsanız ilk olarak listboxın SelectionMode=”Multiple” özelliğini ayarlamanız gerekli bu özellik...

0

Asp.net Listbox Eleman Sayısı (Items.Count)

Asp.net ile listbox içindeki toplam eleman sayısını öğrenmek için Items.Count fonksiyonu kullanılır geriye sayısal bir değer döndürür. Komutun kullanım şekli “int elemansayisi = ListBox1.Items.Count;” gibidir uygulamamızda butona basılınca ekranda listbox içindeki eleman sayısı görüntüleniyor.

0

Asp.net Listbox Temizleme (Items.Clear())

Listbox kullanım örneklerine devam ediyoruz, bu uygulamamızda listbox kontrolü içerisinde yer alan elemanların silme veya temizleme işlemi ile ilgili bir örnek yapacağız kullanacağımız komut kodlarımızın tümü

0

Asp.net ListBox Görüntülenen Satır Sayısını Değiştirme ve Öğrenme

Sayfanızda görüntülenmek üzere elemanları listbox’a eklediniz sayfanızı çalıştırdınız, sayfa ilk ekrana geldiğinde listbox içerisindeki tüm elemanlar değil sadece bazıları görünüyor , ekranda görüntülenen elemanların sayısını değiştirmek veya öğrenmek için Listbox kontrolünün Rows parametresi kullanılır....

Asp.net ListBox Kontrolüne SqlServer’dan Eleman Ekleme 0

Asp.net ListBox Kontrolüne SqlServer’dan Eleman Ekleme

Listbox kontrolü elamanları bir liste içerisinde kullanıcının seçim yapabileceği bir biçimde sayfada göstermek için kullanılır. ListBox kontrolünde gösterilecek elemanlar kaynak kodlara eklenebileceği gibi bir veri kaynağından da alınabilir. Uygulamamızda sqlserver’dan listbox’a eleman nasıl eklenir...