Category: String Fonksiyonlar

Asp.net’te kullanılan string fonksiyonlar hakkında açıklamalar ve örnekler,
Substirng,Compare,Split,Remove,Replace,Trim,Format,Length fonksiyoları ve diğerleri…

Asp.net String İçinden Bir Bölümü Silme Remove Fonksiyonu 0

Asp.net String İçinden Bir Bölümü Silme Remove Fonksiyonu

Asp.net Sting ifade içerisinden istediğiniz bir bölümü silebilirsiniz, string içerisinden bir parçayı silmek için remove fonksiyonu kullanılır. fonksiyonun kullanımı ” string parcaal = ifade.Remove(10, 5);” şeklindedir silinecek ifade için başlangıç karakteri ve silinecek karakter...

Asp.net İki Sting karşılaştırma Compare Fonksiyonu 0

Asp.net İki Sting karşılaştırma Compare Fonksiyonu

Asp.nette iki string ifadeyi karşılaştırmak için compare fonksiyonu kullanılır, compare fonksiyonu ile stirng ifadeleri karşılaştırırken küçük/büyük harf duyarlılık durumuna göre de ayarlama yapılabilir Küçük büyük harf duyarlıklık durumun da “string.Compare(ifade1,ifade2, false);” eğer küçük büyük...