Posts Tagged ‘asp.net listbox text’

Asp.Net Listbox Elemanı Text ve Value İle Ekleme

Asp.net ile listboxa eleman eklerken kullandığımız metod Items.Add , bu metodla eklenen bilgilerde text ve value değerleri aynı oluyor eğer ekleyeceğiniz değerde text ve value değerleri ayrı olacaksa yani Text değeri Amasya value değeri 05 olacak böyle bir durumda yapmanız gereken eklenecek bilgileri bir liste elemanı ile tanımlayıp eklemek yani

Asp.Net Listbox Value Değerine Göre Eleman Silme

Asp.net ile listboxlara eklenen elemanlalrın iki bilgisi bulunur bunlardan biri text, diğeri de value ; Text değeri elemanın ekranda görüntülenen yazısını, value değeri ise seçilen yazının program tarafında alacağı değeri belirtir. yani < asp:ListItem Value="Html">1 şeklinde bir yazımda ekranda “1” gözükecek ama siz bunu seçtiğiniz zaman bilgi olarak “Html” değeri aktarılacaktır. Bu açıklamadan sonra uygulamamıza geçelim. Kullanıcının girdiği value değerine ait bilgiyi listbox’tan silen uygulama yapacağız. Bunun için girilen bilgi Items.FindByValue ile listbox içerisinde aranacak eğer bulunursa Items.Remove ile silinecek.