Posts Tagged ‘asp.net session.removeat’

Asp.net Session Bilgisi Silme (Session.RemoveAt)

Asp.net ile tanımlanmış olan session bilgilerinden istediğinizi silebilirsiniz bunun için Session.RemoveAt komutu kullanılır. Session.RemoveAt komutuna parametre olarak silinecek olan bilginin index numarası verilir.