Tagged: asp.net listbox kullanımı

2

Asp.Net Listbox Çoklu Seçim (SelectionMode Multiple)

Asp.Net Listbox kullanım örneklerimize uzun bir aradan sonra devam ediyoruz, şimdiki uygulamamızda kullanıcının listbox içinden nasıl çoklu seçim yapabileceğini ve bu seçilen bilgilerin nasıl okunacağını açıklamaya çalışacağım. İlk olarak aşağıdaki gibi bir form görüntüsü...

0

Asp.Net Listbox Text Değerine Göre Eleman Silme

Bir önceki yazımızda listbox içindeki değerin value’ye göre nasıl silineceğinden bahsetmiştik, şimdi ise silme işlemini Text değerine göre nasıl yapılır ona bakalım. Items.FindByText(TextBox1.Text) ile girilen bilgi aranıyor eğer bulunursa .Items.Remove ile siliniyor.

0

Asp.net Listbox Seçili Elemanları Silme

Asp.net ile listbox içindeki seçili olan elemanları silmek için neler yapmamız gerekli ona bakalım. Eğer listbox içerisinde birden fazla elemanı aynı anda seçip silmek istiyorsanız ilk olarak listboxın SelectionMode=”Multiple” özelliğini ayarlamanız gerekli bu özellik...

0

Asp.net Listbox Eleman Sayısı (Items.Count)

Asp.net ile listbox içindeki toplam eleman sayısını öğrenmek için Items.Count fonksiyonu kullanılır geriye sayısal bir değer döndürür. Komutun kullanım şekli “int elemansayisi = ListBox1.Items.Count;” gibidir uygulamamızda butona basılınca ekranda listbox içindeki eleman sayısı görüntüleniyor.

Asp.net ListBox Kontrolüne SqlServer’dan Eleman Ekleme 0

Asp.net ListBox Kontrolüne SqlServer’dan Eleman Ekleme

Listbox kontrolü elamanları bir liste içerisinde kullanıcının seçim yapabileceği bir biçimde sayfada göstermek için kullanılır. ListBox kontrolünde gösterilecek elemanlar kaynak kodlara eklenebileceği gibi bir veri kaynağından da alınabilir. Uygulamamızda sqlserver’dan listbox’a eleman nasıl eklenir...