Asp.net Yazının İçinden Belli Bir Bölümü Alma SubString

Asp.net ile bir string ifade içerisinden belli bir bölümü alabilmek için SubString fonksiyonu kullanılır kullanım şekli Substring(0, 7) şeklinde olup ilk olarak başlangıç daha sonrada alınacak karakter sayısı girilmektedir. Substring fonksiyonu Örneği..:
substring

<h2 style="color:Navy">asp.net string Örnekleri: Substring()</h2> 
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Size="Large" ForeColor="Firebrick" Font-Bold="true"  Font-Italic="true"  > 
    </asp:Label> 
    <br /><br /> 
    <asp:Label  ID="Label2" runat="server" Text="İfade" ForeColor="Purple" ></asp:Label> 
    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" BackColor="Purple" ForeColor="Snow" > 
    </asp:TextBox> //http://www.aspnetornekleri.com/
    <br /><br /> 
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" 
      Font-Bold="true" Text="İlk Yedi Karekteri Getir" ForeColor="Purple" />   

 protected void page_Load(object sender, System.EventArgs e)
    {
      if (!this.IsPostBack)
      {
        TextBox1.Text = "Asp.net Örnekleri";
//http://www.aspnetornekleri.com/
      }
    }
    protected void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      string ifade = TextBox1.Text.ToString();
      string subString = ifade.Substring(0, 7);
//http://www.aspnetornekleri.com/
      Label1.Text = "İlk 7 Karakter " + subString;
    } 
 • volkan

  tc kimlik numarası örneğin ilk 7 karekteri gösterip diğerlerini * yapmak için hangi asp.net kodunu kullanmak gerekiyor

  • Eren

   Label1.Text = subString+”***”; // Şeklinde yaparsan olma ihtimali yüksek 🙂