Asp.Net Metin İçindeki Bir Karakterin İndeksini Bulmak – indexOf, lastIndexOf

Asp.net ile bir metin içerisinde geçen bir harfin veya bir ifadenin kaçıncı karakterde olduğunu bulmak için kullanılırlar, indexOf ilk, lastIndexOf ise son indeks numarasını verir. Bir stringi oluşturan her karakterin bir indeks numarası vardır. Stringin birinci karakteri 0 indeksinde bulunur.
lastindexofindexof

<h2 style="color:Green">asp.net string Örnekleri: LastIndexOf(), IndexOf</h2> 
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Size="Large"  ForeColor="OrangeRed"  Font-Bold="true" Font-Italic="true" > 
    </asp:Label> 
    <br /><br /> 
    <asp:Label  
       ID="Label2"  runat="server"  Text="İfade"  ForeColor="Magenta" ></asp:Label> 
    <asp:TextBox  
       ID="TextBox1" runat="server" BackColor="Teal" ForeColor="AliceBlue" > 
    </asp:TextBox> 
    <br /><br /> 
    <asp:Button  ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Font-Bold="true" Text="ilk Net ifadesini Ara" ForeColor="Magenta" /> //http://www.aspnetornekleri.com/  
    <asp:Button ID="Button2" runat="server" onclick="Button2_Click" 
      Text="Son Net ifadesini Ara" ForeColor="Magenta" Font-Bold="true" 
      Height="26px" />
 protected void page_Load(object sender, System.EventArgs e)
    {
      if (!this.IsPostBack)
      {
        TextBox1.Text = "Asp.Net, C#, Vb.Net, Php, Jquery, JavaScript";
        TextBox1.Width = 300;//http://www.aspnetornekleri.com/
      }
    }
    protected void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      string ifade = TextBox1.Text.ToString();
      int lastIndexOf = ifade.IndexOf("Net");
      Label1.Text = "[Net] ifadesinin İlk indeksi : " + lastIndexOf;
    }//http://www.aspnetornekleri.com/

    protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string ifade = TextBox1.Text.ToString();
      int lastIndexOf = ifade.LastIndexOf("Net");
      Label1.Text = "[Net] ifadesinin Son indeksi : " + lastIndexOf;
    } //http://www.aspnetornekleri.com/