Asp.net Session Kullanımı

Asp.net Session Kullanımını anlatmaya başlamadan önce session nedir onu açıklayalım “Kullanıcılara ait bilgilerin kullanıcı adı, şifre vs.. sunucu üzerinde kaydedilmesini sağlayan bir yapıdır. Session zaman aşımına uğrayınca veya kullanıcı siteden çıkış yaptığında o kullanıcı için silinir, sitedeki diğer kullanıcıların bilgileri saklı tututlmaya devam eder. İçerisindeki veri sunucu tarafında tutulduğu için en güvenli yöntemlerden biridir. Herhangi bir veri kullanıcı bazlı ve gizli tutulması gerekiyor ise bu yöntem tercih edilmelidir”
sessionkullanimi
Şimdi Uygulamamızda iki sayfamız var birinci sayfaya eklediğimiz textboxlara girilen bilgiler sunucu tarafına kaydediliyor ve ikinci sayfada da bu bilgileri okuyoruz. Session ları tanımlayacağımız sayfa
sessionkullanma.aspx

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  protected void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) {
    Session["ad"] = TextBox1.Text.ToString();
    Session["soyad"] = TextBox2.Text.ToString();
    Label1.Text = "Session kaydedildi!";
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>asp.net session örnekleri: www.aspnetornekleri.com</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h2 style="color:Red">asp.net session örnekleri</h2>
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" ForeColor="Crimson">
    </asp:Label>
    <br /><br />
    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Adınız">
    </asp:Label>
    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server">
    </asp:TextBox>
    <br />
    <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="Soyadınız">
    </asp:Label>
    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server">
    </asp:TextBox>
    <br />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Font-Bold="true" 
      ForeColor="DodgerBlue" Text="Session Kaydet" OnClick="Button1_Click" />
    <br /><br />
    <asp:HyperLink 
      ID="HyperLink1"  runat="server" Text="Session Kontrol" NavigateUrl="~/sessionkullanma1.aspx">
    </asp:HyperLink>      
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Eklenene sessionları okuyacağımız sayfa
sessionkullanma1.aspx

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {
    label1.Text = "Merhaba " + Session["ad"];
    label1.Text += "!<br />Soyadınız " + Session["soyad"];
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h2 style="color:Navy">asp.net session örnekleri</h2>
    <asp:Label ID="label1" runat="server" Font-Size="Larger" ForeColor="SeaGreen" >
    </asp:Label>
    <br /><br />
    <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" Text="Session Ayarla"
      NavigateUrl="~/sessionkullanma.aspx">
    </asp:HyperLink>      
    
  </div>
  </form>
</body>
</html>