Asp.net Cookie (Çerez) Oluşturma ve Okuma

Asp.net ile kullanıcının girmiş olduğu bilgileri cookie olarak ayarlayabilirsiniz kullanıcı adı, şifre.. gibi cookie ayarlamak için

 HttpCookie cookieornek = Request.Cookies["cookieornek"]; 
    cookieornek["isim"] = TextBox1.Text.ToString(); 
    cookieornek["sehir"] = TextBox2.Text.ToString(); 
    Response.Cookies.Add(cookieornek); 

komutlarını, ayarlanan cookie bilgilerini okumak için

HttpCookie cookieornek = Request.Cookies["cookieornek"]; 
    if (cookieornek != null) { 
      string isim = cookieornek["isim"]; 
      string sehir = cookieornek["sehir"]; 
 
      label1.Text = "Cookie bulundu<br />"; 
      label1.Text += "Adınız: " + isim + "<br />Bulunduğunuz İl: " + sehir; 
    } 

komutlarını kullanıyoruz ilk olarak birinci butona basılınca textboxlara girilen bilgiler cookiornek değişkenindeki ile tanımlanana isim ve sehir cookie değerlerine atanıyor ve Response.Cookies.Add ile oluşturuluyor , ikinci butona basılınca cookie olup olmadığı kontrol ediliyor eğer var ise içindeki bilgiler Request.Cookies ile okunup yazdırılıyor.
cookie4

<%@ Page Language="C#" %> 
<%@ Import Namespace="System.Net" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<script runat="server"> 
  protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { 
    if (!this.IsPostBack) { 
      HttpCookie bilgisakla = new HttpCookie("cookieornek"); 
      bilgisakla.Expires = DateTime.Now.AddDays(5); 
      Response.Cookies.Add(bilgisakla); 
    } 
  } 
 
  protected void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { 
    HttpCookie cookieornek = Request.Cookies["cookieornek"]; 
    cookieornek["isim"] = TextBox1.Text.ToString(); 
    cookieornek["sehir"] = TextBox2.Text.ToString(); 
    Response.Cookies.Add(cookieornek); 
  } 
 
  protected void Button2_Click(object sender, System.EventArgs e) { 
    HttpCookie cookieornek = Request.Cookies["cookieornek"]; 
    if (cookieornek != null) { 
      string isim = cookieornek["isim"]; 
      string sehir = cookieornek["sehir"]; 
 
      label1.Text = "Cookie bulundu<br />"; 
      label1.Text += "Adınız: " + isim + "<br />Bulunduğunuz İl: " + sehir; 
    } 
  } 
</script> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head id="Head1" runat="server"> 
  <title>asp.net cookie örnekleri: www.aspnetornekleri.com</title> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
  <div> 
    <h2 style="color:Red">asp.net cookie örnekleri: cookie değer atama</h2> 
    <asp:Label ID="label1"  
      runat="server" Font-Size="Large" ForeColor="SeaGreen" Font-Italic="true" > 
    </asp:Label> 
    <br /><br /> 
    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Adınız"> 
    </asp:Label> 
    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" BackColor="LightGreen"> 
    </asp:TextBox> 
    <br /> 
    <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="Yaşadığınız İl"> 
    </asp:Label> 
    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" BackColor="LightGreen"> 
    </asp:TextBox> 
    <br /> 
    <asp:Button  ID="Button1"  runat="server"  Text="Cookie Ayarla"  
      OnClick="Button1_Click"  Font-Bold="true"  ForeColor="Crimson"  /> 
    <asp:Button  ID="Button2"  runat="server"  
      Text="Cookie Oku"  OnClick="Button2_Click"  Font-Bold="true"  ForeColor="DarkGreen"  /> 
  </div> 
  </form> 
</body> 
</html> 

You may also like...

Subscribe
Bildir
guest
1 Yorum
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
qwe

yardım

1
0
Yazı hakkındaki yorum, görüş ve önerilerinizi yazınx
()
x