Asp.Net Dosya Yükleme ve Dosya Adını ve Yolunu Veritabanı’na Kaydetme

fileuploadvt5Asp.Net FileUpload Kullanımı konusunda dosya yükleme işleminden bahsetmiştik uygulamamızda dosyalar bizim belirlediğimiz bir klasöre kaydediliyordu , ama daha sonra hangi dosyalar yüklenmiş bunları kontrol etmek veya yüklenen dosyaları kullanmak istersek bu yöntem bize sıkıntı yaratabilir; onun için yüklenen dosyanın yolunu ve adını veritabanı’na kaydetmek en mantıklısı, şimdi bu uygulamayı yapalım 🙂
İlk olarak bize dosya isimlerini ve isterseniz de açıklamalarını kaydetmek için bir veritabanı oluşturalım
fileuploadvt1
Şimdi oluşturduğumuz veritabanı’nı projemize dahil edeceğiz bunun için App_Data klasörünü sisteme ekleyip oluşturduğumuz veritabanı’nı bu klasöre kopyalıyoruz.
fileuploadvt3
Şimdi sıra geldi yüklenecek dosyaları oluşturmaya bunun için proje ismi üzerinde sağ tıklyıp Add-New Folder seçeneğini seçip klasör ismi olarak da yüklenen dosyalar diyoruz
fileuploadvt2
Şimdi Sıra geldi kodlara 😀

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>FileUpload örnekleri: www.aspnetornekleri.com</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Size="Large" ForeColor="CornflowerBlue"></asp:Label>
    <br />
    Yüklenecek Dosya<br />
    <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />
    <br />
    Kısa Açıklama<br />
    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Height="54px" TextMode="MultiLine" 
      Width="210px"></asp:TextBox>
    <br />
    <br />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Dosya Kaydet" 
      onclick="Button1_Click" />
  </div>
  </form>
</body>
</html>

kod bölümüne
using System.IO;
using System.Data.OleDb; ekledikten sonra

Dosya Kaydet Butonu içine

if (FileUpload1.HasFile)
        try
        {
          OleDbConnection db_baglanti;

          db_baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/dosyalar.accdb"));
          FileUpload1.SaveAs(Request.PhysicalApplicationPath + "yuklenendosyalar//" + FileUpload1.FileName);
          Label1.Text = "Dosya Adı: " +
            FileUpload1.PostedFile.FileName +
            "<br />Dosya Boyutu: " +
            FileUpload1.PostedFile.ContentLength +
            "<br />Dosya Türü: " +
            FileUpload1.PostedFile.ContentType;
          db_baglanti.Open();
          OleDbCommand db_komut = new OleDbCommand("Insert INTO dosya ( dosyaadi, aciklama ) Values( '" + FileUpload1.FileName.ToString() + "','" + TextBox1.Text + "')", db_baglanti);
          db_komut.ExecuteNonQuery();
          db_baglanti.Close();
        }
        catch (Exception ex)
        {
          Label1.Text = "Hata Oluştu: " + ex.Message.ToString();
        }
      else
      {
        Label1.Text = "Dosya Seçin ve Yükleyin";
      }

Kodlarda yüklenen dosyanın dosya adı ve yazdığımız kısa açıklama veritabanına ,dosya ise yuklenendosyalar klasörüne yükleniyor, Tablomuz
fileuploadvt6