Asp.Net jQuery Accordion İçerik Uygulaması

Asp.net ile jQuery Accordion uygulamasını yapacağız. Uygulamamızda bilgileri veri tabanından okuyup jQuery Accordion ile ekranda görüntüleyeceğiz ilk olarak aşağıdaki özelliklerde bir veri tabanı oluşturup App_Data klasörü içine atıyoruz
accordionhaber
Şimdi sayfamıza içeriği görüntülemek için bir Repeater ekliyoruz jQuery Accordion stil ve Javascript dosyalarını da http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js , http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/jquery-ui.js , http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/themes/start/jquery-ui.css ekleyerek projemize dahil ediyoruz..

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>www.aspnetornekleri.com</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/jquery-ui.js" type="text/javascript"></script>
<link href="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/themes/start/jquery-ui.css"
  rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript">
  $(function () {
    $("#habergoster").accordion();
  });
</script>
<div id="habergoster" style = "width:400px">
  <asp:Repeater ID="haberlistesi" runat="server">
    <ItemTemplate>
      <h3>
        <%# Eval("baslik") %></h3>
      <div>
        <p>
          <%# Eval("aciklama") %>
        </p>
      </div>
    </ItemTemplate>
  </asp:Repeater>
</div>
  <!-- www.aspnetornekleri.com -->
  </form>
</body>
</html>

Repeater içeriğini doldurmak için veri tabanı bağlantısı ve sorgu için kullanacağımız kodlar

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!this.IsPostBack)
      {
        this.icerikdoldur();
      }
    }
    private void icerikdoldur()
    {
      OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/haber.accdb"));
      baglanti.Open();
      //www.aspnetornekleri.com
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand("Select baslik,aciklama from haberler", baglanti);
      haberlistesi.DataSource = komut.ExecuteReader();
      haberlistesi.DataBind();
      baglanti.Close();
    }

kodlarımızın çalışabilmesi için using System.Data; using System.Data.OleDb; namespacelerini ekliyoruz
ve sonuç
accordion

Bunlarda ilginizi çekebilir...

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yazı hakkındaki yorum, görüş ve önerilerinizi yazınx
()
x