Asp.Net Substring(), Insert(), Replace(), Remove() Fonksiyonları Kullanım Örneği

Asp.net Substring(), Insert(), Replace(), Remove() fonksiyonları ile string ifadelerin bir bölümünü alma, araya string metin ekleme, değiştirme ve silme işlemleri ile ilgili örnek uygulama

 <h2 style="color:Red">String Düzenleme Fonksiyonları</h2> 
    <hr /> 
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Size="Large" ForeColor="Teal"></asp:Label> 
    <br /> 
    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Font-Size="Large" ForeColor="HotPink"></asp:Label> 
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      string ifade = "String Düzenleme Fonksiyonları Örnek ";
      ifade = ifade.Trim();
      Label1.Text = ifade;
      ifade = ifade.ToUpper();
      Label2.Text += "<br />ToUpper(): " + ifade;

      ifade = ifade.ToLower();
      Label2.Text += "<br />ToLower(): " + ifade;

      ifade = ifade.Substring(0, 6);
      Label2.Text += "<br />Substring(0, 6) : " + ifade;

      ifade = ifade.Insert(0, "Ekleme");
      Label2.Text += "<br />Insert(0, \"Ekleme\") : " + ifade;

      ifade = ifade.Replace("Ekleme", "Yeni");
      Label2.Text += "<br />Replace(\"Ekleme\", \"Yeni\"): " + ifade;

      ifade = ifade.Remove(0, 3);
      Label2.Text += "<br />Remove(0, 3) : " + ifade; 
    }

stringkarisikornek