Tabloya Satır Ekleme

Asp.net ile daha önceden oluşturulmuş olan bir tabloya kullanıcın girmiş olduğu bilgileri yeni satır olarak eklemek için Rows.Add özelliği kullanılır Rows yani satır oluşturmak için satırda bulunan hücreler Cells.Add ile yeni eklenecek satıra belirtilmelidir.
aspnet_tablo_olusturma1

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="tablosatirekle.aspx.cs" Inherits="aspnetornekleri.WebForm3" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div> 
    <h2 style="color:Red">Satır Ekle</h2> 
    <asp:Table ID="Table1" runat="server" BorderColor="DarkGreen" BorderWidth="1"> 
      <asp:TableHeaderRow ForeColor="SeaGreen"> 
        <asp:TableHeaderCell>Adınız</asp:TableHeaderCell> 
        <asp:TableHeaderCell>Soyadınız</asp:TableHeaderCell> 
      </asp:TableHeaderRow> 
      <asp:TableRow> 
        <asp:TableCell>Bilişim</asp:TableCell> 
        <asp:TableCell>Öğretmeni</asp:TableCell> 
      </asp:TableRow> 
    </asp:Table> 
    <br /><br /> 
    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox> 
    <asp:RequiredFieldValidator  
       ID="RequiredFieldValidator1"  
       runat="server" 
       ControlToValidate="TextBox1" 
       Text="*" 
       > 
    </asp:RequiredFieldValidator> 
    <br /> 
    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox> 
    <asp:RequiredFieldValidator  
       ID="RequiredFieldValidator2"  
       runat="server" 
       ControlToValidate="TextBox2" 
       Text="*" 
       > 
    </asp:RequiredFieldValidator> 
 
    <br /> 
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Satır Ekle" OnClick="Button1_Click" /> 
  </div> 
  </form>
</body>
</html>

Butona basıldığı zaman girilen bilgiler asp.net ile yeni satır oluşturulup ekleniyor.

 protected void Page_load(object sender, System.EventArgs e)
    {
      
      Button1.Font.Bold = true;
      Button1.ForeColor = System.Drawing.Color.DodgerBlue;

    }
    
    protected void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      TableRow yenisatir = new TableRow();

      TableCell adin = new TableCell();
      adin.Text = TextBox1.Text;
      yenisatir.Cells.Add(adin);

      TableCell soyadin = new TableCell();
      soyadin.Text = TextBox2.Text;
      yenisatir.Cells.Add(soyadin);

      Table1.Rows.Add(yenisatir); 
    }