Tabloya Satır Ekleme

16 Nisan 2013 admin 4

Asp.net ile daha önceden oluşturulmuş olan bir tabloya kullanıcın girmiş olduğu bilgileri yeni satır olarak eklemek için Rows.Add özelliği kullanılır Rows yani satır oluşturmak için […]

BulletedList BulletStyle Özelliğini Değiştirme

15 Nisan 2013 admin 0

Listeleme işlemlerinde kullanıdığımız BulletList elemanları “a,b,c,d” – “1,2,3,4,5” – “*-*-*-*-*” şeklinde madde işaretleri veya numaralar koyarak listeleyebilir bunu değiştirmek için BulletStyle özelliği kullanılır Şimdi bununla […]

BulletedList Yazı Boyutunu Değiştirme

15 Nisan 2013 admin 0

BulletedList kontrolü elemanları sıralı veya sırasız listeler halinde görüntülemek için kullanılır. Bu liste grubu içindeki elemanların font özelliğini değiştirmek için Font.Size özelliği kullanılır bu özelliğin […]

Posta Kodu Doğrulama

15 Nisan 2013 admin 0

RegularExpressionValidator kullanarak kullanıcının girmiş olduğu posta adresini istediğimiz ile ait olup olmadığı kontrol ettirebiliriz örnek olarak amasya 05100 ilçeleri ve ya köyleride 05120 05900 şeklinde […]

Sigorta No Doğrulama

15 Nisan 2013 admin 0

RegularExpressionValidator ile girilen sigorta no sunun 111-11-1111  formatında olup olmadığını kontrol eden program..  giriş formatını “\d{3}-\d{2}-\d{4}” bölümü ile belirliyoruz