Asp.Net GridView Checkbox ile Seçilen Satırları Silme (Çoklu Silme)

Burada Asp.Net GridView Checkbox ile Seçili Satır Bilgileri Alma konusunu anlatmıştık şimdi yönetim paneli kodladığımızı düşünelim bazı kayıtların silinmesi gerekli, silme işlemi için tek tek uğraşmak zor ve sıkıcı, GridView ile listelenen kayıtlardan seçtiklerimizi silme işlemini yapabilmek için yukarıda yaptığımız örnekte küçük bir düzenleme yapmak yeterli olacaktır.. Projenin çalışan halini konu sonundan indirebilirsiniz.
gridviewcoklusil

Hemen başlayalım ilk olarak bilgileri görüntülemek için GridView ekliyoruz

html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>www.aspnetornekleri.com</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  </div>
  <div>
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" Width="400px" HorizontalAlign="Center"
      AutoGenerateColumns="false" AllowPaging="false" DataKeyNames="PERSONEL_NO" ShowFooter="true">
      <Columns>
        <asp:TemplateField>
          <ItemTemplate>
            <asp:CheckBox ID="chksec" runat="server" />
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
        <asp:BoundField DataField="PERSONEL_NO" HeaderText="PERSONEL NO" />
        <asp:BoundField DataField="ADI" HeaderText="PERSONEL ADI" />
        <asp:BoundField DataField="GOREVI" HeaderText="GÖREVİ" />
        <asp:BoundField DataField="UCRET" HeaderText="ALDIĞI ÜCRET" />
        <asp:BoundField DataField="GIRIS_TAR" HeaderText="İŞE BAŞLAMA TARİHİ" />
      </Columns>
    </asp:GridView>
    <asp:Button runat="server" Text="Seçilileri Sil" ID="btnsil" OnClick="btnsil_Click" />
  </div>
  <!-- www.aspnetornekleri.com -->
  </form>
</body>
</html>

Şimdi GridView içini dolduralım

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!IsPostBack)
      {
        griddoldur();
      }
    }//www.aspnetornekleri.com
    private void griddoldur()
    {
      DataTable dt;
      OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/personel.accdb"));
      baglanti.Open();
      //www.aspnetornekleri.com
      string komut = "Select * from personel";
      OleDbDataAdapter dAdapter = new OleDbDataAdapter(komut, baglanti);
      DataSet ds = new DataSet();
      dAdapter.Fill(ds);
      //www.aspnetornekleri.com
      dt = ds.Tables[0];
      GridView1.DataSource = dt;
      GridView1.DataBind();
      baglanti.Close();
    }

GridView veri tabanından bilgileri aldı listeledi şimdi sıra geldi bilgiler seçildikten sonra sil butonuna basılınca silme işlemini yapmaya Sil butonu için yazacağımız kodlar

 OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/personel.accdb"));
      string silinecekler = "";
      foreach (GridViewRow satirbilgi in GridView1.Rows)
      {
        CheckBox chk = (CheckBox)satirbilgi.FindControl("chksec");
        if (chk != null & chk.Checked)
        {
          silinecekler += satirbilgi.Cells[1].Text+",";
        }
              }
      baglanti.Open();
      string komut = "delete * from personel where PERSONEL_NO in (" + silinecekler.Remove(silinecekler.Length-1,1) + ")";
      OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
      cmd = new OleDbCommand(komut, baglanti);
      //www.aspnetornekleri.com
      cmd.ExecuteNonQuery();
      cmd.Connection.Close();
      griddoldur();

ne yaptık peki ilk olarak döngü ile her satırda yer alan checkbox nesnelerinin seçili olup olmadığını kontrol ediyoruz eğer seçili ise satirbilgi.Cells[1].Text ifadesi ile Perseonel No bilgilerini alıp aralarına virgül ekleyerek birleştiriyoruz. Yani üç kayıt seçilmiş ise bunları “123,140,150,” formatında silinecekler değişkeninde tutuyor sonra, Son olarak
“delete * from personel where PERSONEL_NO in (120,130,140)” gibi bir sorgu yazmamız lazım ama silinecekler değişkeninde “123,140,150,” son virgülü silmek için silinecekler.Remove(silinecekler.Length-1,1) kullanarak “123,140,150” şekline getirip seçili kayıtları siliyoruz.

Asp.Net GridView Checkbox ile Seçilen Satırları Silme (Çoklu Silme) İndir !!!

gridviewcoklusil