Asp.Net Gridview Seçili Satırı Renklendirme

Gridview ile seçilen bir satırı diğer satırlardan ayırabilmenin en kolay yolu seçilen satırın zemin rengini değiştirmektir. Gridview seçili satırı renklendirmek için Gridview’in OnSelectedIndexChanged event’ını kullanacağız , satırları seçebilmek içinde Gridview üzerine Select komutunu uygulayabileceğimiz bir sütun ekliyoruz.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>www.aspnetornekleri.com</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:GridView ID="GridView1" HeaderStyle-BackColor="#3AC0F2" HeaderStyle-ForeColor="White"
  runat="server" OnSelectedIndexChanged = "secilenirenklendir">
  <Columns>
    <asp:ButtonField Text = "Seç" CommandName = "Select" />
  </Columns>
    </asp:GridView>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Kod kısmında page_load olayında gridview içerisini doluruyoruz, daha sonra Gridview’in OnSelectedIndexChanged olayına yazdığımız secilenirenklendir metodu ile Gridviewde Seçilin Satırı Renklendirme işlemini yapıyoruz. Kodlarımızın çalışabilmesi için
namespace kısmına
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing; ekliyoruz…

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/personel.accdb"));
      baglanti.Open();
      //www.aspnetornekleri.com
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand("Select ADI,GOREVI,UCRET,GIRIS_TAR from personel", baglanti);
      GridView1.DataSource = komut.ExecuteReader();
      GridView1.DataBind();
      baglanti.Close();
    }
    protected void secilenirenklendir(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (GridViewRow row in GridView1.Rows)
      {
        if (row.RowIndex == GridView1.SelectedIndex)
        {
          row.BackColor = ColorTranslator.FromHtml("#A1DCF2");
        }
        else
        {
          row.BackColor = ColorTranslator.FromHtml("#FFFFFF");
        }
      }
    }

gridviewsecilirenkli

Bunlarda ilginizi çekebilir...

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yazı hakkındaki yorum, görüş ve önerilerinizi yazınx
()
x