Repeater Kontrolü Kullanımı

Asp.net ile verileri listeleme işlemlerinde kullanılan kontrollerden biride Repeater kontrolüdür. Repeater Kontrolü ile bir veritabanı tablosu, bir XML dosyası veya bir liste öğesine bağlı tekrarlanan bilgileri listeleyebiliriz. Repeater Kontrolü ile okunan bilgileri istediğimiz bir format içerisinde görüntüleyebiliriz yani Gridview gibi bir tablo yapısı olmak zorunda değildir.
Repeaterı biçimlendirmek için 5 satır içi şablonu vardır:
1. < HeaderTemplate> Veri listesinini sütun başlıklarını,
2. < FooterTemplate> Veri listesinin alt satırını,
3. < ItemTemplate> listenin genel tasarımı,
4. < AlternatingItemTemplate> listelenen bilgileri farklı biçimlerini,
5. < SeperatorTemplate> Listelenen bilgiler arasındaki biçimlendirmeleri yapmamıza imkan sağlayan şablonlardır.
Şimdi Repeater Kontrolü Kullanımı ile ilgili bir örnek yapalım uygulamanın çalışan halini konu sonundan indirebilirsiniz…
form üzerine bir repeater ekleyip yukarıda kısaca açıkladığımız biçimlendirme elemanları ile listeyi biçimlendiriyoruz

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>www.aspnetornekleri.com</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server">
      <HeaderTemplate><!-- görüntülenecek bilgilerin başlıkları -->
        <table border="1" >
          <tr>
            <th>
              ADI
            </th>
            <th>
              GÖREVİ
            </th>
            <th><!-- www.aspnetornekleri.com -->
              ÜCRETİ
            </th>
            <th>
              İŞE BAŞLAMA TARİHİ
            </th>
          </tr>
      </HeaderTemplate>
      <ItemTemplate> <!-- okunan bilgilerden hangileri nerde gösterilecek -->
        <tr>
          <td>
          <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"ADI") %>
            
          </td>
          <td>
            <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "GOREVI")%>
          </td>
          <td>
            <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UCRET")%>
          </td>
          <td>
            <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "GIRIS_TAR")%>
          </td><!-- www.aspnetornekleri.com -->
        </tr>
      </ItemTemplate>
      <AlternatingItemTemplate><!-- ikinci satırda görüntülenecek bilgilerin biçimi -->
        <tr bgcolor="#e9e9e9">
          <td>
            <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ADI")%>
          </td>
          <td>
            <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "GOREVI")%>
          </td>
          <td>
            <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UCRET")%>
          </td>
          <td>
            <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "GIRIS_TAR")%>
          </td>
        </tr>
      </AlternatingItemTemplate>
      <SeparatorTemplate> <!-- kayıtlar arasında çizgi -->
        <tr>
          <td colspan="4">
            <hr>
          </td>
        </tr>
      </SeparatorTemplate>
      <FooterTemplate><!-- son satırda tabloyu kapayıyoruz -->
        </table>
      </FooterTemplate>
    </asp:Repeater><!-- www.aspnetornekleri.com -->
  </div>
  </form>
</body>
</html>

repeater
Uygulamamızda görüntülenecek bilgileri içeren örnek personel tablosu içinden bilgileri okuyup Repeater kontrolüne veri kaynağı olarak atıyoruz..

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data/personel.accdb"));
      baglanti.Open();
      //www.aspnetornekleri.com
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand("Select * from personel", baglanti);
      Repeater1.DataSource = komut.ExecuteReader();
      Repeater1.DataBind();
      baglanti.Close();
    }

repeater1

Repeater Kontrolü Kullanımı Örneğini İndir

Bunlarda ilginizi çekebilir...

Subscribe
Bildir
guest
2 Yorum
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Burcu

merhaba ben bir kütüphane uygulaması yapmaya çalışıyorum.verilerim repeaterde gözüküyor,fakat ben bir de başka bir kullanıcının o an sistemde olmayan(başka bir kullanıcıya verilmiş) kitapları farklı bir renkte görmesini istiyorum,bunu nasıl yapabilirim acaba ?

Kemal

Repeater ‘ ın çıktısını html olarak veritabanında tutabilirmiyiz.

2
0
Yazı hakkındaki yorum, görüş ve önerilerinizi yazınx
()
x