Posts Tagged ‘asp.net fileupload’

Asp.Net FileUpload – Düğmeye Tıklamadan Sunucuya Dosya Yükleme

Asp.Net FileUpload kontrolü ile seçilen dosyayı butona tıklamadan dosya seçimi yapıldıktan sonra yükleme işlemini otomatik olarak nasıl yapacağız onu anlatacağım. İlk olarak form üzerine bir FileUpload nesnesi ekliyoruz FileUpload nesnesinin onchange olayına dosyayukle() metodunu ekliyoruz bu metot ile FileUpload nesnesinde bir değişiklik olunca dosyayukle() metodu çalışacak. Şimdi bu fonksiyonu yazmak için pre> etiketleri arasına ekliyoruz burada dosyayukle() fonksiyonu çalışınca FileUpload1 nesnesinden bir değer gelmişse form1 nesnesini gönderiyoruz (submit) evet son olarak bu gönderme işlemi yapılınca dosya yüklemesi için Page_Load olayına […]

Asp.Net Dosya Yükleme ve Dosya Adını ve Yolunu Veritabanı’na Kaydetme

Asp.Net FileUpload Kullanımı konusunda dosya yükleme işleminden bahsetmiştik uygulamamızda dosyalar bizim belirlediğimiz bir klasöre kaydediliyordu , ama daha sonra hangi dosyalar yüklenmiş bunları kontrol etmek veya yüklenen dosyaları kullanmak istersek bu yöntem bize sıkıntı yaratabilir; onun için yüklenen dosyanın yolunu ve adını veritabanı’na kaydetmek en mantıklısı, şimdi bu uygulamayı yapalım 🙂 İlk olarak bize dosya isimlerini ve isterseniz de açıklamalarını kaydetmek için bir veritabanı oluşturalım Şimdi oluşturduğumuz veritabanı’nı projemize dahil edeceğiz bunun için App_Data klasörünü sisteme ekleyip oluşturduğumuz veritabanı’nı bu […]

Asp.Net FileUpload Dosya Uzantı Kontrolü

Asp.Net FileUpload nesnesi ile yüklenen dosyaların uzantılarını kontrol etmek isteyebilirsiniz sadece resim dosyaları, sadece txt dosyaları veya sizin seçtiğinin bir uzantı haricindeki dosyaların yüklenmesini engellemek için FileUpload nesnesi ile yüklenen dosyanın uzantısını kontrol etmek gerekir bunun için ilk olarak GetExtension fonksiyonu ile yüklenen dosyanını uzantısını alacağız “string dosyauzantisi = Path.GetExtension(FileUpload1.PostedFile.FileName);” daha sonra dosya uzantısını kontrol ederek yükleme yapılıp yapılamayacığına karar veriyoruz 🙂 kodlarımız aşağıda

Asp.net FileUpload Kontrolü Doğrulama

Asp.net FileUpload ile dosya yükleme işlemi yapılırken dosya seçimi yapılıp yapılmadığını kontrol etmek veya dosya seçimini zorunlu kılmak için asp.net doğrulama kontrolleri kullanılır. Uygulamamızda kullanıcının dosya seçimini kontrol etmek için RequiredFieldValidator kontrolü ekliyoruz sayfamıza ve ControlToValidate özelliğine FileUpload1 nesnesini ekliyoruz böylelikle kullanıcı dosya seçimi yapmadan yükle butonu çalışmayacaktır.

Asp.net FileUpload Kullanımı Yüklenen Dosyanın Adını Değiştirme

Asp.net FileUpload ile dosya yüklenen dosyaları aynı isimle sunucuya kaydeder, yüklenen dosyaların ismini değiştirmek için FileUpload nesnesinin SaveAs metodunda dosyanın yeni ismi ve uzantısı belirtilir. “FileUpload1.SaveAs(yukleme + “yeniisim” + extension);” dosya adı yeniisim olarak yüklenecek, aşağıdaki örnek kodları inceleyebilirsiniz

Asp.Net FileUpload Kullanımı (Asp.net Dosya Yükleme)

Şimdi asp.net ile bir dosya nasıl yüklenir onunla ilgili bir uygulama yapacağız Bu örnek için web form üzerine Bir Label, bir Button ve bir FileUpload denetimi koyun. Sonra C Dizininde yüklenecek dosyalar için bir klasör oluşturun ben “aspnetyukle” ismini verdim. Uygulamamızda ziyaretçi bir dosya seçer ve yükle düğmesine basarsa, Seçilen dosya aspnetyukle klasörüne ekleniyor Ve Etiket içerisinde dosya adı, boyutu ve türü veya bir hata oluşursa görüntüleniyor.