Asp.Net FileUpload Kullanımı (Asp.net Dosya Yükleme)

Şimdi asp.net ile bir dosya nasıl yüklenir onunla ilgili bir uygulama yapacağız Bu örnek için web form üzerine Bir Label, bir Button ve bir FileUpload denetimi koyun. Sonra C Dizininde yüklenecek dosyalar için bir klasör oluşturun ben “aspnetyukle” ismini verdim. Uygulamamızda ziyaretçi bir dosya seçer ve yükle düğmesine basarsa, Seçilen dosya aspnetyukle klasörüne ekleniyor Ve Etiket içerisinde dosya adı, boyutu ve türü veya bir hata oluşursa görüntüleniyor.

fileupload

fileupload1

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  protected void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
    if (FileUpload1.HasFile)
      try
      {
        FileUpload1.SaveAs("C:\\aspnetyukle\\" + FileUpload1.FileName);
        Label1.Text = "Dosya Adı: " +
          FileUpload1.PostedFile.FileName +
          "<br />Dosya Boyutu: " +
          FileUpload1.PostedFile.ContentLength +
          "<br />Dosya Türü: " +
          FileUpload1.PostedFile.ContentType;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Label1.Text = "Hata Oluştu: " + ex.Message.ToString();
      }
    else
    {
      Label1.Text = "Dosya Seçin ve Yükleyin";
    }
  }
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>FileUpload örnekleri: www.aspnetornekleri.com</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Size="Large" ForeColor="CornflowerBlue"></asp:Label>
    <br />
    <br />
    <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Dosya Yükle" OnClick="Button1_Click" />
  </div>
  </form>
</body>
</html>