Asp.net FileUpload Kullanımı Yüklenen Dosyanın Adını Değiştirme

Asp.net FileUpload ile dosya yüklenen dosyaları aynı isimle sunucuya kaydeder, yüklenen dosyaların ismini değiştirmek için FileUpload nesnesinin SaveAs metodunda dosyanın yeni ismi ve uzantısı belirtilir.
FileUpload1.SaveAs(yukleme + “yeniisim” + extension);” dosya adı yeniisim olarak yüklenecek, aşağıdaki örnek kodları inceleyebilirsiniz
fileupload1

<%@ Page Language="C#" %>
<%@ Import Namespace="System.IO" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  protected void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
    string yukleme = Request.PhysicalApplicationPath + "dosyalar\\";
    if (FileUpload1.HasFile)
    {
      string extension = Path.GetExtension(FileUpload1.PostedFile.FileName);
      FileUpload1.SaveAs(yukleme + "yeniisim" + extension);
      Label1.Text = "Dosya başarılı bir şekilde yüklendi: " + "yeniisim" + extension;
    }
    else
    {
      Label1.Text = "Yüklenecek dosyayı seçin.";
    }
  }
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>asp.net FileUpload örnekleri: www.aspnetornekleri.com</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h2 style="color: Green">
      asp.net FileUpload örnekleri: Dosya Adı Değiştirme</h2>
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Size="Large" ForeColor="OrangeRed">
    </asp:Label>
    <br />
    <br />
    <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" BackColor="DeepPink" ForeColor="AliceBlue" />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Font-Bold="true" ForeColor="DeepPink" OnClick="Button1_Click" Text="Dosya Yükle" />
  </div>
  </form>
</body>
</html>