Asp.net GridView ile Sıralama

Asp.net GridView ile gösterilen kayıtları belli bir alana göre sıralamak için GridView AllowSorting özelliğini kullanacağız. AllowSorting=”True” yaparak listelenen bilgilerin sütün başlıklarına göre sıralanması sağlayabiliriz Ekrana Gelen tabloda hangi sütuna göre sırlama işlemi yapılacaksa o sütun başlığına tıklamanız yeterli olacaktır.
gridviewsiralama

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
     DataSourceID="SqlDataSource1" AllowSorting="True" CellPadding="4" 
      ForeColor="#333333" GridLines="None">
     <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />
     <Columns>
       <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="id" SortExpression="id" />
       <asp:BoundField DataField="ad" HeaderText="ad" SortExpression="ad" />
       <asp:BoundField DataField="soyad" HeaderText="soyad" SortExpression="soyad" />
       <asp:BoundField DataField="sinif" HeaderText="sinif" SortExpression="sinif" />
       <asp:BoundField DataField="tcno" HeaderText="tcno" SortExpression="tcno" />
       <asp:BoundField DataField="adres" HeaderText="adres" SortExpression="adres" />
     </Columns>
     <EditRowStyle BackColor="#999999" />
     <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
     <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
     <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
     <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />
     <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
     <SortedAscendingCellStyle BackColor="#E9E7E2" />
     <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#506C8C" />
     <SortedDescendingCellStyle BackColor="#FFFDF8" />
     <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#6F8DAE" />
   </asp:GridView>
   <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"
     ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ogrenciConnectionString %>"
     SelectCommand="SELECT [id],[ad], [soyad], [sinif], [tcno], [adres] FROM [kayit]">
   </asp:SqlDataSource>

WebConfig dosyamız

<configuration>
 <connectionStrings>
  <add name="ogrenciConnectionString" connectionString="Data Source=L1-PCOGRETMEN\SQLEXPRESS;Initial Catalog=ogrenci1;Integrated Security=True"
    providerName="System.Data.SqlClient" />
 </connectionStrings>
 <system.web>
  <compilation debug="true" targetFramework="4.0" />
 </system.web>
</configuration>

Eğer Sadece Bir alana göre sırala yapmak istiyorsanız
Azalan sıralama için;

GridView1.Sort("Sütun başlığı", SortDirection.Descending);

Azalan sıralama için;

GridView1.Sort("Sütun başlığı", SortDirection.Ascending);

You may also like...

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yazı hakkındaki yorum, görüş ve önerilerinizi yazınx
()
x