Asp.net GridView ile Sayfalama

Asp.net GridView ile sayfamızda gösterdiğimiz bilgilerin hepsini aynı sayfada değildi sayfa başına 5-10 kayıt şeklinde göstermek isteyebilirsiniz bunun için GridView kontrolünün AllowPaging ve PageSize özelliklerinden faydalanacağız sayfalama olsun ve her sayfada 5 kayıt gösterilsin isterseniz AllowPaging=”true” PageSize=”5″ parametreleri içimizi görecektir.

 <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" 
      DataSourceID="SqlDataSource1" AllowPaging="true" PageSize="5" >
      <Columns>
        <asp:BoundField DataField="ad" HeaderText="ad" SortExpression="ad" />
        <asp:BoundField DataField="soyad" HeaderText="soyad" SortExpression="soyad" />
        <asp:BoundField DataField="sinif" HeaderText="sinif" SortExpression="sinif" />
        <asp:BoundField DataField="tcno" HeaderText="tcno" SortExpression="tcno" />
        <asp:BoundField DataField="adres" HeaderText="adres" SortExpression="adres" />
      </Columns>
    </asp:GridView>
    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 
      ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ogrenciConnectionString %>" 
      SelectCommand="SELECT [ad], [soyad], [sinif], [tcno], [adres] FROM [kayit]">
    </asp:SqlDataSource>

gridviewsayfalama