Asp.Net Gridview Türkçe Karakter Sorunu Çözümü

Gridview’deki herhangi bir hücreden okunan bilgiyi TextBox,Label veya String bir değişkene atarken türkçe karakter sorunu çıkabiliyor. Gridview’de türkçe karakter sorunu ile karşılaşırsanız ki ben Asp.Net Gridview Karakter Sınırlama uygulamasını yaparken karşılaştım çözüm oldukça basit, Gridview’den okunan bilgiyi HttpUtility.HtmlDecode fonksiyonundan geçirirseniz sorun çözülecektir.

string bilgi=HttpUtility.HtmlDecode(GridView1.Rows[1].Cells[3].Text.ToString()); 

gibi.