Asp.net GridView Kontrolü Kullanımı

GridView kontrolü verileri bir tablo içerisinde göstermek için kullanabileceğimiz bir kontroldür. Herhangi bir kod yazmadan GridView kontrolü sayesinde istediğiniz bilgileri istediğiniz biçimde tabloda gösterebilirsiniz. Şimdi bir uygulama içerisinde nasıl yapıldığına bakalım yeni bir proje açıp webform sayfası ekliyoruz.
Araç Kutusunda form üzerine bir gridview ve SqlDataSource ekliyoruz
gridview1
Yukarıdaki gibi bir görüntü elde etmiş olmamız lazım şimdi SqlDataSource nesnesinin Configure Data Source özelliğine tıklayıp ekranda new connection diyoruz. Asagidaki ekran da SqlServer ismini yazıp veritabanını seçiyoruz
gridview2
Sonraki Ekranda işlem yapılacak olan tablo ve ekranda görüntülenecek olan alanları seçiyoruz
gridview3
Artık yeni bir bağlantı ve ona ait bir sorgu hazırladık şimdi bu bağlantı ve sorguyu GridView kontrolüne atamamız gerekiyor onun için GridView kontrolüni seçip DataSource bölümünden ayarlarını yaptığımız SqlDataSource1 nesnesini seçiyoruz
gridview4
Artık projemizi çalıştırabiliriz ve sonuç
gridview1
Eğer bu işlemleri kod olarak yapsaydık kodlarımızın aşağıdaki gibi olması gerekirdi.

 <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" 
      DataSourceID="SqlDataSource1">
      <Columns>
        <asp:BoundField DataField="ad" HeaderText="ad" SortExpression="ad" />
        <asp:BoundField DataField="soyad" HeaderText="soyad" SortExpression="soyad" />
        <asp:BoundField DataField="sinif" HeaderText="sinif" SortExpression="sinif" />
        <asp:BoundField DataField="tcno" HeaderText="tcno" SortExpression="tcno" />
        <asp:BoundField DataField="adres" HeaderText="adres" SortExpression="adres" />
      </Columns>
    </asp:GridView>
    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 
      ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ogrenciConnectionString %>" 
      SelectCommand="SELECT [ad], [soyad], [sinif], [tcno], [adres] FROM [kayit]">
    </asp:SqlDataSource>

ve WebConfig Dosyamız

<configuration>
  <connectionStrings>
    <add name="ogrenciConnectionString" connectionString="Data Source=BILAL-PC\SQLEXPRESS;Initial Catalog=ogrenci;Integrated Security=True"
      providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>
  <system.web>
    <compilation debug="true" targetFramework="4.0" />
  </system.web>
</configuration>