Asp.net Gridview Güncelleme

Asp.net ile kullanıcıya liste halinde verilen bilgiler üzerinde dinamik olarak güncelleme işlemini yaptırbilmek mümkün bunun için Gridview ile ilişkilendirdiğimiz SqlDataSource nesnesine UpdateCommand yazıp Gridview’in Edit butonunu aktif hale getirmemiz yeterli
gridviewguncelle
Güncelleme işlemi için “” UpdateCommand=”UPDATE [kayit] SET [ad] = @ad , [soyad] = @soyad , [sinif] = @sinif , [tcno]=@tcno , [adres]=@adres WHERE [id] = @id”” satırını SqlDataSource’e ekliyoruz güncelle butonu içinse
satırını kullanacağız.

 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="guncelle.aspx.cs" Inherits="gridview.guncelle" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
     DataSourceID="SqlDataSource1" AllowSorting="True" CellPadding="4" DataKeyNames="id" 
      ForeColor="#333333" GridLines="None" 
      onrowdatabound="GridView1_RowDataBound">
     <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />
     <Columns>
     <asp:CommandField ShowEditButton="true" EditText="Düzenle" CancelText="İptal" UpdateText="Güncelle"/>
       <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="id" SortExpression="id" />
       <asp:BoundField DataField="ad" HeaderText="ad" SortExpression="ad" />
       <asp:BoundField DataField="soyad" HeaderText="soyad" SortExpression="soyad" />
       <asp:BoundField DataField="sinif" HeaderText="sinif" SortExpression="sinif" />
       <asp:BoundField DataField="tcno" HeaderText="tcno" SortExpression="tcno" />
       <asp:BoundField DataField="adres" HeaderText="adres" SortExpression="adres" />
     </Columns>
     <EditRowStyle BackColor="#999999" />
     <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
     <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
     <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
     <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />
     <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
     <SortedAscendingCellStyle BackColor="#E9E7E2" />
     <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#506C8C" />
     <SortedDescendingCellStyle BackColor="#FFFDF8" />
     <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#6F8DAE" />
   </asp:GridView>
   <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"
     ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ogrenciConnectionString %>"
     SelectCommand="SELECT [id],[ad], [soyad], [sinif], [tcno], [adres] FROM [kayit]" 
     UpdateCommand="UPDATE [kayit] SET [ad] = @ad , [soyad] = @soyad , [sinif] = @sinif , [tcno]=@tcno , [adres]=@adres 	WHERE [id] = @id">
   </asp:SqlDataSource>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Bunlarda ilginizi çekebilir...

Subscribe
Bildir
guest
3 Yorum
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
güngör

bu makale çok işime yaradı çok Teşekkür ederim kardeş

BilisimOgretmeni

rica ederim iyi çalışmalar

Emre

İnternette bir ton ıvır zıvır grid update ler böylesini daha hiç görmedim bir günüm gitti bulamadım. Canım çıktı.En sonunda bunu buldum. Çok sağol

3
0
Yazı hakkındaki yorum, görüş ve önerilerinizi yazınx
()
x