Asp.net GridView ile Alt Toplam Hesaplama

Asp.net GridView ile listelenen kayıtlar arasında toplamı alınacak sütünlar var ise bu sütunların toplamını gösterebilmek için ilk olarak GridView nesnemizin ShowFooter özelliğini True yapıyoruz

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
     DataSourceID="SqlDataSource1" CellPadding="4" 
      ForeColor="#333333" GridLines="None" ShowFooter="True">
     <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />
     <Columns>
       <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="id" SortExpression="id" />
       <asp:BoundField DataField="urunadi" HeaderText="urunadi" SortExpression="urunadi" />
       <asp:BoundField DataField="urunfiyatı" HeaderText="urunfiyatı" SortExpression="urunfiyatı" />
       <asp:BoundField DataField="urunno" HeaderText="urunno" SortExpression="urunno" />
       <asp:BoundField DataField="adet" HeaderText="adet" SortExpression="adet" />
            </Columns>
     <EditRowStyle BackColor="#999999" />
     <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
     <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
     <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
     <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />
     <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
     <SortedAscendingCellStyle BackColor="#E9E7E2" />
     <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#506C8C" />
     <SortedDescendingCellStyle BackColor="#FFFDF8" />
     <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#6F8DAE" />
   </asp:GridView>
   <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"
     ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ogrenciConnectionString %>"
     SelectCommand="SELECT * FROM [urun]">
   </asp:SqlDataSource>

Gridview nesnemizi oluşturduk şimdi sıra geldi toplamları almaya bunun için Form_Load olayına aşağıdaki kodlarımızı yazıyoruz

decimal toplamSayi = 0;
      //burada basit bir toplama işlemi yapıyoruz. 4. sutundaki verileri alt alta topluyoruz.
      for (int i = 0; i < GridView1.Rows.Count; i++)
      {
        toplamSayi += Convert.ToDecimal(GridView1.Rows[i].Cells[4].Text);
      }
            GridView1.FooterRow.Cells[2].Text = "Toplam " + GridView1.Rows.Count + " Çeşit Üründen Stok adeti.. ="; 
      // kaçtane kayıt olduğunu footerımızın 3. sutununa yazıyoruz.
      GridView1.FooterRow.Cells[4].Text = toplamSayi.ToString(); 
      // topladığımız değerleri footerdaki 4. sutuna yazıyoruz.

gridviewalttoplam

You may also like...

Subscribe
Bildir
guest
4 Yorum
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
selim

Olmadı bu yapamadım. Hata veriyor.

BilisimOgretmeni

oluşan hatayı yazarsanız yardımcı olmaya çalışayım

mehmet cemal

eğer hiç veri yoksa footer row da oluşmadığı için hata veriyor

BilisimOgretmeni

cevap için teşekkürler..

4
0
Yazı hakkındaki yorum, görüş ve önerilerinizi yazınx
()
x