Asp.net GridView ile Tümünü Seç

GridView ile listelenen kayıtlar üzerinde işlem yapabilmek için tümünü veya bazılarını seçmek gerebilir. GridView içerisindeki kayıtların tümünü seçebilmek için küçük bir javascript kodu kullanacağız

 <script type="text/javascript">
    function check_uncheck(Val) {
      var ValChecked = Val.checked;
      var ValId = Val.id;
      var frm = document.forms[0];
      for (i = 0; i < frm.length; i++) {
        if (this != null) {
          if (ValId.indexOf('CheckAll') != -1) {
            if (ValChecked)
              frm.elements[i].checked = true;
            else
              frm.elements[i].checked = false;
          }
          else if (ValId.indexOf('deleteRec') != -1) {
            if (frm.elements[i].checked == false)
              frm.elements[1].checked = false;
          }
        } // if
      } // for 
    } // function
  </script>

bu kodlar sayesinde tümünü seçme veya seçimi iptal etme işlemini yapıyoruz.
tumunusec
tüm sayfanın kodları

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="tumunusec.aspx.cs" Inherits="gridview.tumunusec" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title></title>
  <script type="text/javascript">
    function check_uncheck(Val) {
      var ValChecked = Val.checked;
      var ValId = Val.id;
      var frm = document.forms[0];
      for (i = 0; i < frm.length; i++) {
        if (this != null) {
          if (ValId.indexOf('CheckAll') != -1) {
            if (ValChecked)
              frm.elements[i].checked = true;
            else
              frm.elements[i].checked = false;
          }
          else if (ValId.indexOf('deleteRec') != -1) {
            if (frm.elements[i].checked == false)
              frm.elements[1].checked = false;
          }
        } // if
      } // for 
    } // function
  </script>
  
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" 
      DataSourceID="SqlDataSource1" AllowPaging="True" PageSize="8" 
      CellPadding="4" ForeColor="#333333" GridLines="None" >
      <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />
      <Columns>
      <asp:TemplateField HeaderText=" ">
         <HeaderTemplate> 
      <asp:CheckBox ID ="CheckAll" runat ="server" onClick ="return check_uncheck(this);" /> 
    </HeaderTemplate> 
    <ItemTemplate>
    <asp:Label ID="ProductID" Visible="false" Text="" runat="server" /> 
      
    <asp:CheckBox ID ="deleteRec" runat ="server" onClick ="return check_uncheck (this );" /> 
    </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
        <asp:BoundField DataField="ad" HeaderText="ad" SortExpression="ad" />
        <asp:BoundField DataField="soyad" HeaderText="soyad" SortExpression="soyad" />
        <asp:BoundField DataField="sinif" HeaderText="sinif" SortExpression="sinif" />
        <asp:BoundField DataField="tcno" HeaderText="tcno" SortExpression="tcno" />
        <asp:BoundField DataField="adres" HeaderText="adres" SortExpression="adres" />
      </Columns>
      <EditRowStyle BackColor="#999999" />
      <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
      <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
      <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
      <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />
      <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
      <SortedAscendingCellStyle BackColor="#E9E7E2" />
      <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#506C8C" />
      <SortedDescendingCellStyle BackColor="#FFFDF8" />
      <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#6F8DAE" />
    </asp:GridView>
    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 
      ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ogrenciConnectionString %>" 
      SelectCommand="SELECT [ad], [soyad], [sinif], [tcno], [adres] FROM [kayit]">
    </asp:SqlDataSource>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Bunlarda ilginizi çekebilir...

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yazı hakkındaki yorum, görüş ve önerilerinizi yazınx
()
x