Asp.Net GridView jQuery İle Satır(Kayıt) Ayrıntılarını Gösterme

Asp.net GridView kontrolü ile görüntülenen kayıtların ayrıntılarını veya o kayıtla alakalı bir açıklamayı fare üzerine geldiğinde görüntülemek için bir uygulama yapacağız. GridView uygulamamızda kullanacağımız jQuery dosyasını ilk olarak buradan indiriyoruz ve projemizi kaydettiğimiz klasöre kopyalıyoruz
gridviewdetay
Kaynak kodlarımız… tasarım için

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm2.aspx.cs" Inherits="sqlserverornek.WebForm2" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Gridview satır ayrıntıları www.aspnetornekleri.com</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.2.js" type="text/javascript"></script>
<script src="jquery.tooltip.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
  function InitializeToolTip() {
    $(".gridViewToolTip").tooltip({
      track: true,
      delay: 0,
      showURL: false,
      fade: 100,
      bodyHandler: function () {
        return $($(this).next().html());
      },
      showURL: false
    });
  }
</script>
<script type="text/javascript">
  $(function () {
    InitializeToolTip();
  })
</script>
<style type="text/css">
#tooltip {
position: absolute;
z-index: 3000;
border: 1px solid #111;
background-color: #FEE18D;
padding: 5px;
opacity: 0.85;
}
#tooltip h3, #tooltip div { margin: 0; }
</style>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:GridView ID="gvDetails" AutoGenerateColumns="false" CellPadding="5" runat="server">
<Columns>
<asp:TemplateField HeaderText="Sıra No">
<ItemStyle Width="30px" HorizontalAlign="Center" />
<ItemTemplate>
<a href="#" class="gridViewToolTip"><%# Eval("id")%></a>
<div id="tooltip" style="display: none;">
<table>
<tr>
<td style="white-space: nowrap;"><b>Öğrenci Adı</b>&nbsp;</td>
<td><%# Eval("ad")%></td>
</tr>
<tr>
<td style="white-space: nowrap;"><b>Sınıfı</b>&nbsp;</td>
<td><%# Eval("sinif")%></td>
</tr>
<tr>
<td style="white-space: nowrap;"><b>Tc.No:</b>&nbsp;</td>
<td><%# Eval("tcno")%></td>
</tr>
<tr>
<td style="white-space: nowrap;"><b>Adresi</b>&nbsp;</td>
<td><%# Eval("adres")%></td>
</tr>
</table>
</div>
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
<asp:BoundField HeaderText="Öğrenci Adı" DataField="ad" />
<asp:BoundField HeaderText="Öğrenci Sınıfı" DataField="sinif" />
<asp:BoundField HeaderText="Öğrenci Tc.No" DataField="tcno" />
</Columns>
<HeaderStyle BackColor="#df5015" Font-Bold="true" ForeColor="White" />
</asp:GridView>
</div>
</form>
</body>
</html>

Uygulamada ben kullandığım veritabanına uygun olan alanları seçip ona göre değerler girdim sizde kullandığınız veritabanı ve tabloya uygun alanlara göre kodları düzenleyebilirsiniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
namespace sqlserverornek
{
  public partial class WebForm2 : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!IsPostBack)
      {
        griddoldur();
      }
    }
    protected void griddoldur()
    {
      string yol = @"Data Source=L1-PCOGRETMEN\SQLEXPRESS;initial Catalog=ogrenci1;integrated security=sspi";
      SqlConnection baglan = new SqlConnection(yol);
      string sorgu = "select * from kayit";
      SqlDataAdapter sadp = new SqlDataAdapter(sorgu, baglan);
      DataSet ds = new DataSet();
      sadp.Fill(ds);
      this.gvDetails.DataSource = ds.Tables[0];
      this.gvDetails.DataBind(); 
    }
  }
}

Bunlarda ilginizi çekebilir...

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yazı hakkındaki yorum, görüş ve önerilerinizi yazınx
()
x